25 Ocak 2016

Strasbourg’da Avrupa Konseyi 2016 yılı ilk olağan oturumu başladı

Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ’nin bulunduğu Strasbourg’a 10 yıl sonra eski (akredite gazeteci) görevimle yeniden kavuştum

Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ’nin bulunduğu Strasbourg’a 10 yıl sonra eski (akredite gazeteci) görevimle yeniden kavuştum…

Bu güzel, kelimenin tam anlamıyla, tarihi, insani dokusu, gelenek-görenekleri, kültürü, dili ve idari biçimiyle nevi şahsına münhasır şehir de Alsace Lorraine bölgesinin merkezi.

Zaten, yukarıda zikrettiğimiz Avrupa felsefesinin önemli üç büyük kurumun Strasbourg’da olmasının da tesadüf olmadığını söyleyebiliriz.

Fransa ve Almanya’nın abartısız birbirleriyle resmen boğaz boğaza gelmiş oldukları emsal teşkil edecek yerlerden biri burası… Bugün, nüfusun çoğunluğu Katolik Kilisesi’ne ama bazı köyler de bal gibi de Protestanlığa bağlı olarak hayatlarını ikame diyorlar.

Strasbourg’da Almanca ve Fransızca konuşulduğu için sokak, tramvay ve otobüs durak  isimleri her iki dilde işaret edildiği gibi, halk bir de Strasbourgeois yani Strazburgca dedikleri kendilerine has bir dil de konuşuyor.

Kimse “Neden bu dille konuşuyorsunuz da o dille konuşmuyorsunuz?” diye soru sormuyor; kimsenin aklından da böyle bir şey geçmiyor.

Fransa - Prusya arasındaki savaşın sonucunu belirleyen 1871 Sedan Antlaşması ile Fransa

 Belfort Toprağı dışındaki tüm Alsace topraklarıyla Lorraine’nin tümünü Almanya’ya terk etmiş ama II. Dünya Savaşı’nda da Fransa’ya geçmişti.

Gel gelelim, iki ülke halkı arası gelgitlerin en yakıcı şekilde yaşanan bir bölge olduğundan,  geçmişe dayanan düşmanlığı, sadece dostluk vaat eden bir geleceğe taşımak için özel bir statü verilmişti bu şehre…

Strasbourg’un Almanya kısmında bulunan işine, sabah giden birisi, Fransa kısmındaki evine akşam pek âlâ dönebiliyor; Fransa’da çalışan birisi de akşam pek âlâ Almanya’ya gidebildiği gibi…

Dünyaya, 1789 Fransa Devrimiyle, adeta laikliğin Kâbesi olmuş Fransa, tasavvur edin ki, Strasbourg’un Almanyalı ve Protestan asıllı vatandaşlarına istinaden (özet söylüyoruz) bu bölgesinin laik olmamasını kabul ediyordu.

Evet, yanlış okumadınız, Laik Fransa’nın sadece Alsace-Lorraine bölgesi resmen laik değildir.

Zaten Fransa ve Almanya’nın ortak TV kanalı ARTE de, neredeyse çeyrek yüzyılını başarıyla tamamlayacaktır. Birbirlerinin lisanını işitmek bile istemeyen bu iki (Almanya ve Fransa) halk, aynı programın aynı zamanda Fransızca ve Almanca, bazen Almanya seyircilerinin Fransızca, Fransa seyircilerini de Almanca izleyebildikleri programlar yapan bir TV kanalına sahipler.

İsterseniz dedemin dediği gibi “Gönül zevzektir umar” deyin; isterseniz de “Her hakikat başta zevzek gözüken rüyalardan başlar” deyin ama ben de aynen böyle bir zevzek bir rüyamı telaffuz etmekten edemeyeceğim…

Mesela diyoruz, Kars’ın veya Van’ın hadi sınır şehri olmasından dolayı Kars diyelim,

Avrupa Konseyi, Winston Churchill'e atfedilmiş Basın Bürosu koridorundaErmenistan’da sabah işe giden birisi, akşam Ermenistan çarşısından aldığı lavaş-peyniriyle

Türkiye’deki evine dönsün ve yine sabah Kars’ın Türkiye bölümünde işe giden birisi de akşam Türkiye’den aldığı koyun veya sığır etiyle sütünü alıp Ermenistan’daki evine dönsün.

Akşam Kars’ın bir tarafında oturan ile beriki tarafında oturan açsınlar televizyonu, Türkçe -

Ermenice ortak TV yayını yapan ARMTUR kanalını izlesinler…

Dedik ya mesela…

Ama hakikatlerin, bir zamanlar hadi oradan zevzek denilen rüyalarla başladığını da dedik..

Avrupa Parlamentosu Neyse bu konulara bilahare değinmek üzere, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), 2016 yılı, Kış dönemi, ilk olağan toplantısına bir göz atalım…

- Avrupa Konseyi’nin 2014 yılında kabul ettiği bir karara dayanarak, spor müsabakalarında her tür şikenin önlenmesi ve bunlara meydan vermemek amacıyla etkin tedbirler alınması konusunda görüşülecek…

- Ukrayna - Rusya arasında var olan sorunlu ilişkiler masaya yatırılarak, siyasi ceza almış ve cezaevine mahkûm edilmiş bireylerin durumu değerlendirilecek…

- Avrupa Konseyi norm - ilkelerine sadık kalarak (!), uluslar arası terörizme karşı mücadele konusu görüşülecek.

- Kirli para aktarımı ve yıkanması konusunda fikir teatileri…

AİHM- Ukrayna devlet otoritesi denetiminde bulunmayan (yani ‘Rusya denetimindeki’ denmek istiyor) Ukraynalı bölgelerde var olan insan hakları ihlâlleri

- Kadıköy’ün medar-ı iftiharı kültür merkezi, BEKSAV’dan tanıdığımız, sevgili dostumuz, Hacı Orman’ın hazırladığı Homo Politicus filmi gösterilecek. Bu gösterim, milletvekili Ertuğrul Kürkçü tarafından önerilmiştir. 

- Dini azınlıklara mensup ailelerin çocuklarına karşı yapılan ayırımcılıklar ele alınacak.

- Yahudi Soykırımı Holocauste hakkında resmi bir tören yapılacak…

- Azerbaycan ve Rusya’da var olan insan hakları ihlâlleri sorunu…

- Kobane’nin Kurtuluşu hakkında iki kadın kumandan dinlenilecek… YPG’den İman Al Darwish ve Nessarin Abdalla

Ayrıntılarını ileriki günlerde sunmaya çalışacağımız, Avrupa Konseyi’nin 25-29 Ocak 2016 tarihleri arasında vuku bulan, Kış Dönemi, İlk Oturum’un gündem maddeleri özet böyle…

Alsace Lorraine’in, imkânsız gibi gözüken nice husumetleri dostluğa devşiren, soğuk ama pırıl-pırıl güneşinin sıcaklığıyla, sizlere nice haberler aktarma umuduyla…

 

 

 

 

 

 

Yazarın Diğer Yazıları

16'ncı Altın Kayısı Festivali'nde Türk asıllı yönetmen ve Türkçe filmler de ödül aldı

Ermenistan Başbakanlığın ödülü, bizim ‘GAIFF Sinema’yı Kalkındırma Platformu’, Ermenistan’dan Datev Hagopyan’ın ‘Tagart (Tuzak)’ filmine takdim edildi…

Ve "iyi ki var" dediğimiz 16'ncı Yerevan Altın Kayısı Film Festivali'nin sonuna geldik...

Güzel, eğlenceli, değişik yani yeknesaklıktan kurtaran ama belirli bir düzene ve disipline alışkın özellikle yabancı konuklar için biraz yorucu ve yıpratıcı ama ‘araziye uymaya çalışıyor’ insanlar, ne de olsa kayısı ülkesi… 

‘Azerbaycan Filmi’ derken

İnsanlığın unuttuğu ulvi değerleri, günümüzde inatla yaşatan Malakanlar!