Mustafa Durmuş

[email protected]

TARİH

06 Ağustos 2022

TÜİK'in enflasyonu: "Batı cephesinde yeni bir şey yok!"

İçine girdiğimiz seçim sürecinde iktidara aday siyasal partilerin, özellikle de emekten ve halktan yana olanlarının, yüksek enflasyonu sadece ciddi bir makroekonomik istikrarsızlık olarak kabul etmemeleri gerekiyor

Devamını Oku

TARİH

01 Ağustos 2022

“Onun arabası var, güzel mi güzel…”

ÖTV indirimli otomobil edindirme sözünün etkisi ile öğrencilerin kredi borçlarının faizlerinin silinmesi yönündeki bizce doğru önerinin etkisi aynı olmaz. Bunları birbirine karıştırmak ciddi bir politik hata olur

Devamını Oku

TARİH

29 Temmuz 2022

Küresel ekonomideki son gelişmeler ve Türkiye’deki politik ittifaklar

Ana akım muhalefet de emekçi halklardan yana köklü her hangi bir krizden çıkış stratejisi ve buna uygun politikalar önermiyor.

Devamını Oku

TARİH

24 Temmuz 2022

Sermaye kontrolleri (3): İktidar ve muhalefet yan yana

Millet İttifakı'nın, ülkedeki topyekûn çöküşün sorumlusu olarak gördüğü bir otoriter tek adam rejiminden kurtularak, güçlendirilmiş bir demokratik parlamenter rejimi inşa etme yönünde verdiği mücadele takdirle karşılanabilir. Ancak bu mücadele aynı zamanda böyle bir rejimin en önemli dayanaklarından biri olan emperyalizme de karşı olmak zorundadır. Bu da emperyalizmin tüm veçhelerine birden karşı çıkmayı gerektirir

Devamını Oku

TARİH

23 Temmuz 2022

Faizi mi, anaparayı mı silelim, yoksa eğitimi tümden elden mi geçirelim?

Eğitimdeki özelleştirmelerden vazgeçilmeli, eğitim alanı bütünüyle, yeni bir kamusallık tanımı altında toplumsallaştırılmalı ve tüm düzeylerde nitelikli- ücretsiz demokratik bir eğitim ayrımcılık yapılmadan verilmelidir

Devamını Oku

TARİH

19 Temmuz 2022

Biz hariç "tüm dünya yanlış yapıyor" olabilir mi?

Ufukta, ekonominin yanlış yönetilmesinden ortaya çıkan bir zararın, yeni bir ekonomi yönetimi, bunun için de yeni bir iktidar ile telafi edilmesinden başka bir çare görünmüyor

Devamını Oku

TARİH

16 Temmuz 2022

Sermaye kontrolleri (2):  IMF sermaye kontrolü önermeye başladı

IMF bu yıl politikalarında sermaye kontrollerinin kullanımını daha kabul edici hale getiren ve ülkeler tarafından ekonomilerine giren ve çıkan yabancı sermaye akışını sınırlayan iki güncelleme yaptı

Devamını Oku

TARİH

14 Temmuz 2022

İlk 20'ye tekrar girdik (!)

Listede yer alan ülkelerin çok büyük çoğunluğunun sağcı popülist otoriter yönetimlerce yönetiliyor olmaları bir tesadüf olmasa gerek

Devamını Oku

TARİH

11 Temmuz 2022

Sermaye kontrolleri (1): İyi mi, kötü mü?

Krizin derinleşip, karamsarlığın artmasıyla birlikte sadece yabancı sermaye değil, ülke kapitalistlerinin sermayeleri ve servetleri de yurt dışındaki daha güvenli, daha yüksek getiri sağlayan ülkelere kaçırılır. Sermaye hareketlerinin kontrolünün olmadığı ülkelerde bu sermaye girişleri kadar, çıkışları da engellenmediğinden çöküş süreci çok hızlı olarak gerçekleşir

Devamını Oku

TARİH

30 Haziran 2022

NATO zirvesi toplanırken...

ABD ve AB emperyalizminin yeni stratejisi artık sadece işgalci Rusya'yı değil, bir diğer emperyalist güç olan Çin'i de kuşatmak

Devamını Oku

TARİH

25 Haziran 2022

Seçim yolunda Ukrayna savaşı bahane, ek bütçe şahane

Yılın ortasında adeta yeni bir bütçe büyüklüğünde olan bu adaletsiz seçim bütçesini sadece teşhir etmek yeterli değil. Bunun karşısına emek örgütlerinin ve muhalefet partilerinin emekten, doğadan, kadından, emekliden, işsizden, yoksuldan yana, onların sorunlarını hafifletebilecek alternatif bir ek bütçe ile çıkması gerekiyor

Devamını Oku

TARİH

20 Haziran 2022

Enflasyon da, bütçe de ‘fevkaladenin fevkinde’…

İktidar bloğu bütçe fazlasını harcamaların kısılmasından değil, halka dönük KDV, ÖTV gibi vergilere ve kamu mallarının satışlarından elde edilen bir seferlik gelir niteliğinde vergi dışı gelirlere yüklenerek sağlamış. Kaldı ki bu fazlanın, yüzde 70’i aşan enflasyon karşısında reel değerinin de gerçek anlamda eridiğini unutmamak da fayda var

Devamını Oku