21 Kasım 2023

Cumhuriyet'in 100. yılında asgari ücrete yüzde 100 zam (olur mu?)

Bu yıl ne kadar artacak sorusuna cevap bulmak için Erdoğan ile Şimşek'in fikir birliğine ne ölçüde uyduğuna bakmak lazım

Asgari ücret görüşmeleri bugün yarın başlayacak. Asgari ücret görüşmelerinde/pazarlıklarında devlet (Çalışma Bakanlığı), işveren vekilleri (TİSK) ve işçi temsilcileri (TÜRK-İŞ) bir araya gelecek ve yeni dönemin asgari ücret tutarını belirleyecekler. Dört asgari ücretli de temsilen masada olacak(mış).  

Bu tutar belirlenirken bütçe disiplini açısından Maliye Bakanlığı'ndan görüş alınacaktır. O nedenle hem Çalışma hem de Maliye bakanlarının konu hakkındaki yaklaşımları önem arz etmektedir. Bu nedenle Erdoğan'ın seçim vaatlerini mi yerine getirecekler yoksa bildikleri gibi mi davranacaklar? Hep birlikte bekleyip göreceğiz.

Asgari ücretin değişim seyri nasıl oldu?

Asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin çok farklı tahmin ve öneriler var. İktidar, 2023 yılı başında yüzde 55 yaparak aylık net asgari ücreti 5.500 TL'den 8.506 TL'ye çıkarmıştı. Ardından da 1 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 34 daha artış yaparak aylık net 11.402 TL'ye yükseltti.  

Aşağıda Başkanlık Sistemiyle beraber uygulanan asgari ücret tutarları ve önceki döneme oranla değişim oranları görülmektedir.

 

Son 6 yılda önceki döneme göre en çok artış yapılan dönem yüzde 55 ile 2023'ün ilk altı ayı oldu; en düşüğü ise yüzde 15'lik artışla 2020 yılında olmuştu. Yıllık artış dikkate alındığında ise en yüksek artış oranı yüzde 107 ile yine 2023 yılında olmuş.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Peki bu yıl ne kadar artacak sorusuna cevap bulmak için Erdoğan ile Şimşek'in fikir birliğine ne ölçüde uyduğuna bakmak lazım. Erdoğan'ın yerel seçim vaatlerine uygun davranılırsa en çok yüzde 40-50 aralığında artacağını düşünüyorum. Aksi durumda daha düşük olabileceğini de belirtmek isterim.

Aşağıdaki tabloda olası artış oranları ve işverene maliyetleri görülmektedir.

 

2024 yılında en fazla brüt 20.016 TL, net 17.013 TL ve günlük brüt asgari ücretin ise 667,20 TL olacağını öngörüyorum.

Nedeni ise şudur; 2023 yılının ilk altı ayına oranla yaklaşık yüzde 49 artış yapılırsa net asgari ücret 17.103 TL olacak ve bu artış oranı yaklaşık yüzde 49 değil de Ocak 2023'teki tutar baz alınarak (8.506 TL'den 17.013 TL'ye) Cumhuriyetin 100. yılında asgari ücrete yüzde 100 zam diye basına servis edileceğini öngörüyorum.

Ancak Şimşek duruma el atar ve önemli olan ekonomik realitedir derse bu oranın daha da düşeceğini sanıyorum; yüzde 45 belki de yüzde 40… 

Bakan Işıkhan'ın "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" açıklaması dikkate alındığında asgari ücret zammının yüzde 40'ın altında olmayacağı ihtimali güçlenmiş görünmektedir.

Asgari ücret neden daha fazla artırılamaz?

Bu sorunun cevabı işveren maliyeti, asgari ücrete kadar gelir ve damga vergisi istisnası nedeniyle Devletin mahrum kalacağı vergi tutarı, kayıt dışılığın varlığı ve Bakan Şimşek'in ekonomik tedbirleridir.

- Olayın SGK (maliyet) boyutu

Asgari ücret her ne kadar gelir ve damga vergisinden istisna edilse de SGK hesaplamalarında maalesef bir istisna uygulaması bulunmamaktadır. 

Asgari ücretin 2024 yılı için bir an brüt 20 bin TL olduğunu varsayarsak

2.800 TL SGK işçi payı ve 200 TL'lik işçi işsizlik fon payı;

3.100 TL SGK işveren payı ve 400 TL işveren işsizlik fon payı olacak. Yani net maaştan başka 6.500 TL (bir maliyet) daha oluşacak. Böylece bir asgari ücretlinin işverene toplam maliyeti 23.500 TL olacak.   

- "Asgari ücrete kadar ücret istisnası" daha fazla artışa engeldir

25 Aralık 2021'de yayımlanan 7349 sayılı Yasa ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 23'üncü maddesinin 18'inci fıkrasına asgari ücrete kadar olan ücret istisnası hükmü eklendi ve bu hüküm 1 Ocak 2022'de hayatımıza girdi. 

Buna göre asgari ücret ne kadar yüksek olursa asgari ücretten fazla ücret geliri elde edenlerin asgari ücrete kadar olan ücretleri hem gelir hem de damga vergisinden istisna edileceğinden Hazinenin bir vergi kaybı olacaktır.

- Kayıt dışılık artabilir

Asgari ücretin yükselmesiyle birlikte kayıt dışı istihdam çanları da çalmaya başlayacaktır. Bunun kontrolünü yapmak elbette Devletin görevidir. Ayrıca çalışanların da buna müsamaha etmemeleri gerekir ama işsizlik tehdidi çalışanları kayıt dışı çalışmaya mecbur bırakabilir.  

- Şimşek'in bağımsız davranışı

Bakan Şimşek seçim malzemesi olmayacağı sinyalini verebilir. Önceki günlerde Şimşek'in yaptığı açıklamalardan enflasyonun nedenlerinden biri de ücret artışıdır ifadesi de yabana atılmamalı kanaatindeyim.

Özetle ne yapılacağını hep birlikte bekleyip göreceğiz.

Murat Batı kimdir? 

Prof. Dr. Murat Batı, 14 Aralık 1974 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladı. Lisansını Ankara Gazi Üniversitesi'nden, yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi'nden, doktora derecesini "Türev Araçların Vergilendirilmesi" teziyle 2012 yılında İstanbul Üniversitesinden aldı.

Mali hukuk alanında 2016 yılında doçent, 2022 yılında profesör kadrosuna (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi) atandı. 

Çok sayıda üniversite, banka, belediye ve profesyonel şirkete, özellikle vergi hukuku alanında eğitimler verdi; hukuk ofisleri ile YMM ofislerine danışmanlık yaptı.

"Vergi Hukuku (Genel Hükümler)", "Muhasebe Hileleri ve Vergiden Kaçınmanın Türk Vergi Mevzuatındaki Yasallığı", "Türk Vergi Sistemi" kitapları yayımlandı; 60'tan fazla ulusal ve uluslararası akademik yayında makale ve kitap bölümü yazdı.

Kısa bir süre Cumhuriyet, Dünya ve BirGün gazetelerinde konuk yazarlık yaptı. Eylül 2020'den itibaren T24'te yazmaya başlayan Murat Batı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini halen sürdürmektedir.

 

 

Yazarın Diğer Yazıları

Asgari ücretin el birliğiyle yanlış hesaplanması IV: Asgari ücreti eksik ödeyenlere idari para cezası var

Asgari ücretli çalışan birine 31 gün ile biten aylarda ­-Komisyonca belirlenen günlük tutarı 30 gün olarak hesaplar- yani 11.402,32 TL ödemeye devam ederseniz Bakanlık denetim elemanlarınca ya kendiliğinden ya da şikâyet üzerine yapılan bir denetimde tespit edilirse İş Kanunu m.102/a uyarınca işverene her ay için işçi başına 956 TL idari para cezası kesilecektir

Asgari ücretin el birliğiyle yanlış hesaplanması III: Vergi yönüyle…

Asgari ücretten fazla ücret geliri elde edenler, alması gerekenden daha düşük ücret almakta hem de vermeleri gerekenden daha fazla gelir ve damga vergisi ödemekteler

Asgari ücretin el birliğiyle yanlış hesaplanması II: SGK yönüyle…

Yılda 5 günlük kayıptan ne olur ki diye düşünebilirsiniz elbette ama yıllık 5 günlük fark çalışanın emekli aylığından tedavi sürecine kadar birçok alanı etkilemektedir