15 Kasım 2020

Avrupa Birliği Dijital Eylem Planı

Avrupa'nın dijital dönüşümü, yapay zekâ (AI) ve bulut bilişim gibi yeni teknolojilerin geliştirilmesiyle hızlanmaya devam ediyor

Endüstri 4.0'ın sadece üretim sistemi olmadığını, tüm yaşamımızı kökten değiştireceğini önceki yazılarımda sıklıkla anlatmaya çalışmıştım. Bu değişim o kadar hızlı yaşanmaktadır ki, toplumun tüm kesimlerinin, her yaştan bireylerin, özel ve kamu kurumlarının gelişmeleri yakalayabilmeleri ve yeni yaşam düzenine uyum sağlayabilmeleri için eğitim ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Avrupa Birliği Eğitim Komisyonu, bu ihtiyacı giderebilmek için, tüm birlik üyesi ülkelerde uygulanmak üzere, bir eylem planı hazırlamıştır.

Hem sivil toplum kuruluşlarında hem de eğitim kurumlarında yürütülmesi gereken eğitim programlarını ve süreçlerini içeren bu planın çevirisi aşağıda yer almaktadır; mümkün olduğu kadar yorumlarımı katmamaya çalıştım.

Dijital çağda eğitim

Avrupa'nın dijital dönüşümü, yapay zekâ (AI) ve bulut bilişim gibi yeni teknolojilerin geliştirilmesiyle hızlanmaya devam ediyor.

Dijitalleşme, beraberinde birçok yeni fırsat getirirken aynı zamanda önemli toplumsal zorluklar da sunuyor. Dijital teknolojiler, esnekliği ve yaratıcılığı artırabilirler, verimliliği ve öğrenme sonuçlarını iyileştirmeye yardımcı olabilirler. Bununla birlikte, yanlış bilgilendirme gibi fenomenler, aynı zamanda açık, demokratik toplumları baltalamak ve savunmasız grupları daha da marjinalleştirmekle tehdit ediyor.

Eğitim amaçlı teknoloji entegrasyonu, Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinde geride kalmaktadır. Dijital altyapı ve ekipman tedariğinin yanı sıra dijital yetkinliklerin varlığı ile ilgili farklılıklar devam etmektedir.

Dijital çağda gelişmek ve topluma olumlu bir şekilde dahil olmak için gerekli becerilere ve yetkinliklere yatırım yaparak, vatandaşları gittikçe daha bağlantılı, küreselleşmiş bir geleceğe hazırlamak çok önemlidir.

Yüksek kaliteli ve kapsayıcı dijital eğitim ve öğretime doğru

Dijital Eğitim Eylem Planı, üye devletlerin ve eğitim - öğretim kurumlarının fırsatları değerlendirmelerine ve dijital çağın getirdiği zorlukları aşmalarına yardımcı olacak önlemler sunar.

Komisyon, teknoloji kullanımını ve eğitimde dijital yeterliliklerin geliştirilmesini desteklemek için 11 eylem içeren bir Dijital Eğitim Eylem Planı kabul etmiştir.[1]

Eylem Planının, AB üye devletlerinin dijital çağdaki eğitim zorluklarını ve fırsatlarını yerine getirmelerine yardımcı olacak önlemler belirleyen üç önceliği vardır. Bu üç önceliğin gerçekleştirilebilmesi için aşağıda yer alan 11 değişik eylem tanımlanmıştır:

Öğretim ve öğrenim için dijital teknolojiden daha iyi yararlanma (1 - 3 arası işlemler)

 • Eylem 1 - Okullarda internet bağlantısı
 • Eylem 2 - SELFIE (öz-yansıtma) aracı ve 0kullar için rehberlik planı
 • Eylem 3 - Dijital imzalı belgeler

Dijital yeterlilik ve becerilerin geliştirilmesi (4 - 8 arası eylemler)

 • Eylem 4 - Yüksek eğitim merkezi
 • Eylem 5 - Açık bilim becerileri
 • Eylem 6 - Okullarda AB kod haftası
 • Eylem 7 - Eğitimde siber güvenlik
 • Eylem 08 - Kızlar için dijital ve girişimcilik becerilerinde eğitim

Daha iyi veri analizi ve öngörü ile eğitimi geliştirme (9 - 11 arası eylemler)

 • Eylem 9 - Eğitimde BİT (Bilgi İletişim Teknolojileri) çalışmaları
 • Eylem 10 - Yapay zeka ve analitik
 • Eylem 11 - Stratejik öngörü

Konunun detayı ile ilgilenenlere not: Yukarıda belirtilen, "Öncelikli maddelerin" ve "Eylemlerin", ne, neden, nasıl, ne zaman gibi sorulara verdiği detaylı cevapları kişisel web sitemden okuyabilirsiniz.


Yazarın Diğer Yazıları

Toplum 5.0'ın temel prensipleri

Dijitalleşmenin doğurduğu yeni toplum düzeninin sosyalizm benzeri bir düzene evrilmek istenmesi ve bunun kapitalistler tarafından yapılmaya çalışılması bana oldukça ilginç geliyor

Toplum 5.0 | Süper akıllı toplum

Toplum 5.0 teorisyenleri, gelecekte insanların dünyayı değiştirmek için hayal gücüne ve fikirlerini hayata geçirmek için yaratıcılığa ihtiyaçları olacağına inanıyor

Açık bilim-açık erişim

Açık Bilimin eğitim yaşamımıza girmesi ile birlikte bilimsel proje üretiminin, bilimsel araştırma ve yayın sayısının hızla artacağını söylemek için kâhin olmaya gerek yok sanırım