Ayrık Otu

Burcu Uçuran: Cinsel istismar vakalarında fail, çoğunlukla çocukların tanıdığı biri

10 Mart 2024 21:30

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin avukatı Burcu Uçuran ile G.U. v. TÜRKİYE davasını ve derneğin AİHM’ne bu dava üzerinden başvurusunu; 9.2 kuralını; TCK 103. ve 104. maddeleri ve bunlara yönelik eleştirileri; cinsel istismar davalarına ilişkin veriye ulaşmadaki zorlukları; Çocuk İzlem Merkezleri’ni; çocukların ifadelerinin alınma usülüne ilişkin eksiklikleri; çocukların adalete erişiminin önündeki engelleri; Aile Bakanlığı’nın cinsel istismar davalarına müdahilliğini; dava süreçlerindeki uzmanların cinsel istismara dair bilgi düzeyini ve cezasızlığı anlattı.