Yaşam

'Zorla örtünme sosyal şiddet'

Yargıtay, kocanın, karısını örtünmeye zorlamasının ‘sosyal şiddet’ olduğuna ve boşanma nedeni sayılmasına karar verdi

22 Ağustos 2008 03:00

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kocanın, karısını çağdaş kıyafetlere aykırı giyinmeye zorlamanın ‘sosyal şiddet’ olduğuna karar verdi. Yargıtay, eşini örtünmeye zorlayan koca aleyhine açılan boşanma davasının da kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.

Eşinin kendisini örtünmeye zorlaması nedeniyle boşanma davası açan T.L. nin açtığı dava yerel mahkeme tarafından reddedildi. T.L. kararı temyiz etti. Dosya, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne geldi.

Daire, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Bozma gerekçesinde, eşini ‘çağdaş kıyafetlere aykırı giyinmeye zorlamanın’ ortak hayatı temelinden sarsacak bir davranış olduğu vurgulandı.

EŞİN ÖRTÜNMEYE ZORLANMASI SOSYAL ŞİDDETTİR

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin verdiği emsal kararda şu görüşlere yer verildi:

“Eşin örtünmeye zorlanması sosyal şiddete yönelik bir davranış olduğundan evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan davranışlardandır. Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalı kocanın karısını çağdaş kıyafetlere aykırı giyinmeye zorladığı ve evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.”

ETİKETLER

haber