Gündem

Zeynep Talu’dan Burhan Bayar’a savcılıktan koruma kararı

Bayar'dan tehdit dolu mesaj: "MSG'yi başınıza yıkacağız, annesin, seni ve yavrunu üzmek istemem"

25 Ağustos 2023 15:13

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Başkan Yardımcısı Zeynep Talu, Bayar Müzik’in sahibi Burhan Bayar’a, savcılıktan, ‘’koruma kararı’’ aldırdı. 

Uzun zamandır, MSG’ye karşı yazılı ve sosyal medyada aleyhte söylemlerde bulunan ve sonrasında MSG Haysiyet Kurulu kararı ile hakkında hak mahrumiyeti kararı çıkarılan Bayar’ın son tehdidini de bireysel olarak MSG Başkan Yardımcısı Zeynep Talu’ya yaptığı belirtildi. 

Özelden gönderdiği mesajda, Zeynep Talu’yu kızına zarar vermekle tehdit eden Burhan Bayar ayrıca, MSG’yi, yöneticilerinin başlarına yıkmakla tehdit etti. Bayar, Talu’ya gönderdiği mesajında, ‘’MSG’yi başınıza yıkacağız.’’ ve ‘’Annesin, seni ve yavrunu üzmek istemem’’ ifadelerini kullandı. 

Mahkeme, aleyhine tedbir istenen Bayar'ın, talep eden Talu’ya karşı şiddet tehdidi devam ettiği lehine tedbir istenilenin ısrarlı takip mağduru olduğu anlaşılmakla olayın niteliği nazara alınarak ileride doğabilecek daha vahim olayların önlenebilmesi açısından mahkemece 6284 Sayılı Yasa'nın 5/1-a-c-f bentlerinde gösterilen tedbirlerin iş bu karar tarihinden itibaren 2 ay (iki) süreyle uygulanmasına karar verdi.

İstanbul 1. Aile Mahkemesi’nin aldığı kararda, Talu’nun talebinin kabulü ile; aleyhine tedbir uygulanan Bayar hakkında mağdur Talu'ya yönelik olarak; 6284 sayılı Kanun maddesi uyarınca karar verildi. 

Hükümde, şöyle denildi:

"Burhan Bayar’ın Zeynep Talu’ya; şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta , okula ve işyerine yaklaşmamasına, korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine dair tedbirlerin iş bu karar tarihinden itibaren 2 ay (iki) SÜRE İLE UYGULANMASINA, kararın ilgililerin adreslerine tebliğine, kararın 6284 Sayılı Yasa 10/2. maddesi uyarınca Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlüklerine bildirilmesine, kararın 6284 Sayılı Yasa 10/1 ve 6284 sayılı Yasaya ilişkin Uygulama Yönetmeliği'nin 35/5 maddeleri uyarınca İstanbul C. Başsavcılığı tarafından infazını takip etmek hususunda bilgi edinilmesine, kararın 6284 Sayılı Yasa 8/5 Maddesi uyarınca aleyhine tedbir uygulanan kişi hakkında verilen bu tedbirlere uyulmadığı takdirde aleyhine tedbir uygulanan kişi hakkında ilk defasında 3 günden 10 güne, tekrarı halinde 15 günden 30 güne kadar ancak toplamda 6 ayı geçmemek üzere zorlama hapsi uygulanacağının ihtarına, (kararın tebliği ile birlikte aleyhine tedbir uygulanana ihtarın yapılmış sayılmasına), kararın niteliği gereği harç alınmasına yer olmadığına, yapılacak masrafların suçüstü ödeneğinden karşılanmasına dair kararın ilgililere tebliğinden itibaren iki hafta içinde İstanbul 2. Aile Mahkemesi’ne gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe ile itiraz yolu açık olmak üzerinde dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi."