Yaşam

'Yükseköğretimde reform gerekli'

'Türkiye'de Yükseköğretim' raporunun tanıtım toplantısında konuşan TÜSİAD Başkanı Yalçındağ, üniversite sisteminin kapsamlı şekilde gözden g

28 Ekim 2008 02:00

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, "her kuruma tek tip elbise öngören mevcut yasama korsesinin, üniversitelerin kendi kurum profillerini inşa etmeleri ve sektörde çeşitliliğin gelişmesi önünde ciddi bir engel" olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılımıyla Sheraton Oteli'nde düzenlenen, TÜSİAD'ın "Türkiye'de Yükseköğretim: Eğilimler, Sorunlar ve Fırsatlar" raporunun tanıtım toplantısında konuşan Yalçındağ, sistemin kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yalçındağ, sorunla ilgili "eğitim alanındaki karar vericilerde ve üniversitelerle etkileşimde bulunan paydaşlarda ve kamuoyunda ciddi bir farkındalık olduğunu ancak, bu farkındalığa henüz ne yükseköğretime ayrılan kaynaklar ne de gerekli yapısal değişikliklerin eşlik edebildiğine" işaret etti.

Yükseköğretim Kanununun merkeziyetçi bir anlayışa sahip ve zaman zaman değişikliklere uğramış olsa da çeyrek asrı aşkın süredir uygulandığını anımsatan Yalçındağ, düzenlemelerin de yükseköğretim hayatının gelişen dinamiklerine ayak uydurmakta uzun zamandır zorlandığını anlattı.

Dünyada yükseköğretimin gelişme çizgisine uyum sağlamak için çeşitlilik ve esnekliğin iki önemli özellik olarak ortaya çıktığına dikkati çeken Yalçındağ, yükseköğretim sisteminde çeşitliliği vurgulayan, kurumların yaratıcılığını ve kimliklerini ön plana çıkaran, sorunlara ve gelişmelere esnek tepkiler verebilen, üniversiteleri birbirleriyle rekabet edebilmelerine fırsat tanıyan bir sistemin tasarlanması gerektiğini vurguladı.

Yalçındağ, özerklik kavramının önemine işaret ederek, "Yükseköğretimde reformun temel tercihlerinden biri üniversitelerin özerkliğini artırmak ve karar alanlarını genişletmek olmalıdır. Özerkliğe, hesap verebilirlik kavramının eşlik etmesi de önem taşımaktadır." derken, "bütçeleme" konusuna dikkat çekti.

Bütçelemenin üniversite yönetiminin kurumsal hedeflere ulaşmak için kaynakları öncelik sırasına göre düzenlemesine olanak sağlayabileceğini anlatan Yalçındağ, torba bütçe tahsisi ve fon bulma kapasitesinin kurumsal özerkliğin kilit unsurları olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Yalçındağ, yeniden yapılanacak bir sistemde, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) "eş güdüm organı" olarak varlığını devam ettirmesi gerektiğini bildirdi.

İlgili haber

'Yetkimi devretmeye hazırım'

'YÖK, üniversite özerkliğini zedeliyor'


TÜSİAD Yükseköğretim Raporu Özet Bulguları