Yaşam

Yükseköğretim Kanunu'na "Tam Gün" düzenlemesi ANKARA (A.A)

05 Kasım 2011 12:30

-Yükseköğretim Kanunu'na "Tam Gün" düzenlemesi ANKARA (A.A) - 05.11.2011 - YÖK, ''Tam Gün'' yasası ve çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) sonrasında üniversite hastanelerinde görev yapan öğretim üyelerinin durumuna ilişkin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda düzenlemeler içeren bir kanun taslağı hazırladı. Edinilen bilgiye göre, YÖK; 5947 sayılı ''Tam Gün'' yasasına bağlı olarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu'nda yapılması öngörülen değişiklik önerilerini Milli Eğitim Bakanlığı'na taslak olarak sundu. Buna göre, Yükseköğretim Kanunu'nun ''çalışma esaslarını'' düzenleyen maddesinde yapılması önerilen değişiklikte, öğretim elemanlarının üniversitede devamlı statüde görev yaptığı, devamlı statüde çalışan öğretim elemanlarının kanunlarda belirtilen haller dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28. maddesindeki hükme tabi oldukları ifade edildi. Öngörülen değişikliğe göre, yükseköğretim kurumlarının kadro veya pozisyonlarında bulunmayan profesör ve doçentler, ihtiyaç duyulan alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerin gerektirdiği işleri yapmak üzere üniversite yönetim kurulunun kararıyla yükseköğretim kurumlarında sözleşmeli öğretim üyesi olarak çalıştırılabilecek. Sözleşmeler, aylık çalışma süresi 40 saati geçmemek üzere bir yıla kadar yapılabilecek. Sözleşmeli öğretim üyelerine, yapacakları faaliyetin niteliğine göre devamlı statüde çalışan aynı unvanlı öğretim üyeleri için belirlenen ek ders ücretinin 15 katına kadar saatlik sözleşme ücreti ödenebilecek. Özellik arz eden faaliyetler için saatlik sözleşme ücreti, Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine YÖK kararıyla bir katına kadar artırılabilecek.

ETİKETLER

haber