Gündem

YÜKSEK MAHKEMEDEN SOYADI KARARI ANKARA (A.A)

14 Mart 2011 19:00

-YÜKSEK MAHKEMEDEN SOYADI KARARI ANKARA (A.A) - 14.03.2011 - Anayasa Mahkemesi, kadınların kocasının soyadını almasına ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun ilgili hükmünün iptal istemini oy çokluğuyla reddetti. Fatih 2. Aile Mahkemesi, baktığı bir davada, kadının evlendiğinde kocasının soyadını alması şartı getiren Türk Medeni Kanununun 187. maddesinin Anayasaya aykırı olduğuna karar vererek, iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.  Yüksek Mahkeme, ''Kadın evlenmekle kocasının soyadını alır. Ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir'' hükmünü içeren 187. maddenin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti. 

ETİKETLER

haber