Politika

YSK'NIN GEREKÇELİ KARARI  ANKARA (A.A)

19 Nisan 2011 14:57

-YSK'NIN GEREKÇELİ KARARI  ANKARA (A.A) - 19.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), bağımsız milletvekili adayları Harun Özcan, Abdullah Kızılay, Mehmet Hatip Dicle, Leyla Zana, İsa Gürbüz, Çiçek Otlu, Mehmet Salih Yıldız, Ertuğrul Kürkçü, Nezir Sincar, Gültan Kışanak (Özer), Sebahat Tuncel ve Şerafettin Efe'nin bağımsız milletvekili adaylıklarının iptaline ilişkin oy birliğiyle aldığı kararın gerekçesi belli oldu.  YSK'nın ilgili il seçim kurullarına gönderdiği kararda, Anayasa'nın 76. maddesinde ve 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu'nun 11 ve 21. maddelerinde kimlerin milletvekili seçilemeyeceğinin belirlendiği hatırlatıldı.  12 Haziran'da yapılacak seçimde bağımsız adayların başvurularında dilekçelerine eklemeleri gereken belgeler ve yerine getirmeleri gereken konuların YSK genelgesiyle açıklandığı belirtildi.  Bu hükümler çerçevesinde bağımsız milletvekili adaylığı için başvuranların İl Seçim Kurulu başkanlıklarına sundukları belgelerin ilgili kanun ve genelge hükümleri çerçevesinde incelendiği vurgulandı. Kararda, Diyarbakır seçim çevresinden Mehmet Hatip Dicle ve Leyla Zana'nın, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 9 Mart 2007 tarihli ilamları ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ''silahlı örgüte üye olma suçunu'' düzenleyen 314/2 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda ''cezaların artırılmasını öngören 5. maddesindeki terörle ilgili suçların artırımına'' ilişkin maddesi uyarınca 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldıkları bildirildi. Siirt seçim çevresinden Gültan Kışanak'ın (Özer), İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin 18 Şubat 1992 tarihli ilamı ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'nun ''hükümet emrine karşı gelmek'' başlıklı maddesi ve eski Türk Ceza Kanunu'nun  81. maddesi 1. fıkrasında ''suçun tekrarı'' başlığı uyarınca 1 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 55 bin lira ağır para cezasıyla cezalandırıldığının belirlendiği ifade edilen kararda, bu milletvekili adaylarının belirtilen mahkumiyetleri nedeniyle başvuru tarihi itibarıyla memnu hakların iadesine ilişkin bir karar ibraz etmediklerinin görüldüğü kaydedildi. İstanbul 1. il seçim çevresinde Sebahat Tuncel'in İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 25 Mayıs 2006 tarihli ilamı ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefetten ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun, cezaların ertelenmesine ilişkin 6. maddesi gereğince 1 yıl 6 ay hapis ve 91 TL adli para cezasıyla cezalandırıldığını, kararın 3 Temmuz 2007'de kesinleştiğinin ve bu tarihten itibaren başlayan ''deneme'' süresinin henüz bitmediğinin anlaşıldığı kaydedildi.  Kararda, bu nedenlerle Anayasa'nın 76 ve 2839 sayılı Kanun'un 11 ve 21. maddeleri uyarınca bu kişilerin adaylık koşullarını taşımadıklarından bağımsız milletvekili adaylıklarının iptaline oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.