Politika

YSK, YAYIN YASAKLARINI BELİRLEDİ ANKARA (A.A)

14 Mart 2011 16:11

-YSK, YAYIN YASAKLARINI BELİRLEDİ ANKARA (A.A) - 14.03.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ile özel radyo ve televizyon kuruluşlarının seçim sürecinin başlangıç tarihi olan bugünden oy verme gününün bitimine kadar yapacakları yayınlarda uyacakları ilkeleri belirledi. YSK'nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.  Buna göre, bugünden itibaren başlayan seçim döneminde, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile özel radyo ve televizyon kuruluşlarının, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 5. maddesinde öngörülen genel yayın esasları ile 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde saptanan yayın hizmet ilkelerine titizlikle uymaları gerekecek. Tarafsızlık, gerçeklik, doğruluk ilkelerine uygun davranmakla yükümlü radyo ve televizyon kuruluşları ile yazılı, sözlü ve görsel basın, tek yönlü, taraf tutan yayınlar yapamayacak, bu kuruluşların yayınlarında demokratik kurallar çerçevesinde, kamuoyunun siyasal beklentilerine cevap verecek şekilde siyasi partiler arasında fırsat eşitliği sağlamak zorunlu olacak. Yayınlarında adalet ve tarafsızlığa, kanunlara uygun davranmak zorunluluğu bulunan kuruluşlar, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf veya dini inançları da esas alarak yayın yapamayacak. Siyasi parti ve adayların radyo ve televizyon kanalları ile yazılı, sözlü ve görsel basında yapacakları propagandalarda, Türkçe kullanmaları esas olacak. Herhangi bir yayının banttan internet ortamında web yayını olarak halka izlettirilmesi durumunda ise mevcut yayının internet ortamında Türkiye'nin hatta dünyanın her tarafından bu siteye internet aracılığı ile girilerek izlenmesi mümkün olabileceğinden, verici aracılığı ile yayın propaganda yasaklarına aykırı hareket edilerek halka izlettirilmesi halinde erişim engelleme kararı verilerek gereği için erişim sağlayıcılarına bildirilme görevi, itirazın yapıldığı yer ilçe seçim kurulu başkanlığına ait olacak.  Siyasi partiler veya adaylar oy verme gününden önceki 24 saate kadar olan sürede radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı ayrı açık oturum, röportaj, panel gibi programlara katılarak görüşlerini açıklayabilecek. Siyasi partiler veya adayların açık veya kapalı yer toplantıları, radyo ve televizyonlarda canlı yayınlanabilecek, son 24 saat içinde benzeri yayın ve toplantılar yayınlanamayacak. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Vatandaşların, elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderilemeyecek, ancak, siyasi partilerin kendi üyelerine gönderdiği sesli, görüntülü veya yazılı mesajlar her zaman serbest olacak. Oy verme gününden önceki on günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın ve herhangi bir surette dağıtımı yapılamayacak. Bu sürenin dışında yapılacak yayınların tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olmasına dikkat edilecek, kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığı, denek sayısının, araştırmanın kim tarafından finanse edildiği açıklanacak.  TRT ile ulusal düzeyde yayın yapan bütün özel radyo ve televizyon kanalları ayrım gözetilmeden izlenerek yayın ilkelerine aykırılığının tespiti halinde düzenlenecek raporlar, seçim dönemi içerisinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca değerlendirilerek, her haftanın perşembe günleri saat 17.00'ye kadar, YSK Başkanlığına sunulacak.  298 sayılı Kanun'un 149/A maddesi uyarınca YSK tarafından verilecek kararlar, tebliğini müteakip Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca uygulanacak.  Yerel düzeyde yayın yapan radyo ve televizyon kanallarının yayın ilkelerine aykırılığının tespiti halinde ise, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından düzenlenecek olan raporlar, 298 sayılı Kanun'un 149/A maddesi çerçevesinde yayın kuruluşunun merkezinin bulunduğu yer ilçe seçim kurulu başkanlığına bekletilmeden gönderilecek. 

ETİKETLER

haber