Politika

YSK SİYASİ REKLAM KARARINI AÇIKLADI ANKARA (A.A)

24 Mart 2011 22:33

-YSK SİYASİ REKLAM KARARINI AÇIKLADI ANKARA (A.A) - 24.03.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un, ''Siyasi Reklam'' başlıklı 31. maddesinin uygulanmasına karar verdi. YSK, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ''Siyasi Reklam'' başlıklı 31. maddesinin, Anayasa'nın 67. maddesinin son fıkrasındaki ''Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz'' hükmü kapsamında olup olmadığı şeklindeki başvuruyu değerlendirerek, karara bağladı. Karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararda, 31. maddede yapılan düzenlemenin, anayasanın 67. maddesinin son fıkrasında düzenlenen seçim kanunlarında yapılan değişiklik kapsamında düşünülemeyeceği ifade edildi. 31. maddenin uygulanmasına oy çokluğuyla karar verildiği belirtildi. Söz konusu 31. madde şöyle: ''Medya hizmet sağlayıcılar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilen seçim döneminde, yayın yasaklarının başlayacağı saate kadar siyasi parti ve aday reklamları yayınlayabilir. Siyasi reklamlar, bu kanunda yer alan hükümlere ve Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen usul ve esaslara uygun olmak zorundadır.''

ETİKETLER

haber