Yaşam

Yönetim kurullarındaki kadın üye sayısı artışını sürdürüyor

20 Kasım 2020 17:05

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen ‘Türkiye Kadın Direktörler Konferansı’, 19 Kasım 2020, Perşembe günü Akbank, IFC, Limak Yatırım ve Zorlu Holding desteğiyle çevrimiçi olarak düzenlendi. Alanında uzman isimlerin katılımıyla, ‘Kapsayıcı ve Eşitlikçi Bir Gelecek’ temasıyla gerçekleştirilen konferansta, “2020 Yönetim Kurulunda Kadın Türkiye Raporu”nun sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Rapor sonuçlarına göre:

2020 yılında BIST Yönetim Kurullarında yer alan kadınların oranı yüzde 15,9’dan yüzde 17’ye çıktı ve kadın direktör sayısı yüzde 5,3 oranında arttı.

BIST 100 şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında kadın oranı yüzde 17,7’den yüzde 20,2’ye çıkarak, 2019 yılındaki artışı sürdürdü.

Tüm BIST şirketlerinin yalnızca 37’sinin yönetim kurulu başkanı kadın olurken, kadın CEO’ların oranı yüzde 2,5’ta kaldı.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen “Türkiye Kadın Direktörler Konferansı”, 19 Kasım 2020, Perşembe günü, çevrimiçi olarak düzenlendi. Akbank, IFC, Limak Yatırım ve Zorlu Holding desteğiyle gerçekleştirilen konferansın bu yılki teması “Kapsayıcı ve Eşitlikçi Bir Gelecek” oldu.

"Pandemi krizinin bu oranı artırması bekleniyor"

Konferansın ana tema konuşmacısı IMF Strateji, Politika ve İnceleme Dairesi Başkanı Ceyla Pazarbaşıoğlu yaptığı açıklamada pandeminin cinsiyetler arası eşitsizliği artırdığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

“2019 yılında, dünyada kadınların iş gücüne katılımı erkeklerden yüzde 20 daha azdı. Pandemi krizi ile bu oranın artması bekleniyor. Bunun nedeni kadınların ağırlıklı olarak yüz yüze yapılan işlerde çalışması. ABD’de kadınların yüzde 54’ü uzaktan yapılamayan sosyal hizmetler sektöründe çalışıyor. Brezilya’da bu oran yüzde 67. Daha az gelişmiş ülkelere gidildiğinde yüzde 88’e kadar çıkıyor. Pandemi, kadınların ev bakımla ilgili sorumluluklarını da artırdı. 6 yaşından küçük çocuğu olan erkeklerin, eve kapanmaların kaldırılmasından sonra işe dönme oranı kadınlardan 3 kat fazla. Ülkelerin sadece yüzde 41’inin kadınların salgın karşısında ekonomik güvencelerini korumak üzere önlem açıkladığı görülüyor. Avusturya, İtalya, Portekiz ve Slovenya belli bir yaşın altında çocuğu olan ebeveynlere ücretli izin hakkı tanırken, Fransa bu imkanı okulların kapalı olmasından olumsuz etkilenen tüm ebeveynlere tanıdı. Bu politikalar sadece kadınların ekonomik güçlenmesinin önündeki engelleri kaldırmada önemli değil, aynı zamanda kapsamlı bir pandemi sonrası toparlanma sağlayabilmek için de gerekli. Salgın zaman zaman ürkütücü görünse de, kapsayıcı ve eşitlikçi bir gelecek kurmak için bizlere hayatımızın en büyük fırsatını da sunuyor.”

Konferansta ayrıca “2020 Yönetim Kurulunda Kadın Türkiye Raporu” açıklandı.

Yönetim Kurullarında kadın sayısı istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor

Konferansta açıklanan “2020 Yönetim Kurulunda Kadın Türkiye Raporu” sonuçlarına göre; 2020 yılında BIST Yönetim Kurullarında yer alan kadınların oranı yüzde 15,9’dan yüzde 17’ye çıkarak kadın üye sayısı yüzde 5,3 oranında artış kaydetti. BIST-100 şirketlerinde ise 2019 yılında yüzde 13,7 olan yönetim kurullarındaki kadın oranı yüzde 15,6’ya yükseldi. 2020 yılında Yüzde 30 Kulübü şirketlerinde kadın yönetim kurulu üyesi oranı ise yüzde 20’ye ulaştı.

Yüzde 30 Kulübü Türkiye kampanyasının odaklandığı BIST-100 şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında kadın oranı ise yüzde 17,7’den yüzde 20,2’ye çıkarak, 2019 yılındaki artışı olumlu şekilde takip etti. Raporda ayrıca SPK’nın önerdiği minimum kadın üye oranı olan yüzde 25’i yakalayan 116 şirketin, tüm şirketlerin sadece yüzde 29’unu oluşturduğu açıklanıyor.

En az 3 kadın üyesi olan 41 şirket, tüm şirketlerin sadece yüzde 10,3’ünü oluştururken; 356 şirketin henüz karar mekanizmalarında etkin toplumsal cinsiyet çeşitliliğini sağlayamamış olduğu görülüyor.

Tüm BIST şirketleri içinde 134 şirket, BIST-100 içinde 25 şirket, hala tamamı erkeklerden oluşan kurullar tarafından yönetiliyor. Tüm BIST şirketlerinin sadece 37’sinin yönetim kurulu başkanı kadın ve sadece 14’ünde kadın CEO’lar yönetim kurullarında yer alıyor.

En az bir kadın üyesi bulunan yönetim kurulu sayısında yavaş ama olumlu değişim

2020’de 397 şirketin 134’ünün yönetim kurullarının tamamının erkeklerden oluştuğu görülüyor. Bu sayı tüm şirketlerin yüzde 33’üne karşılık geliyor. 2012-2020 yılları arasında yönetim kurullarında en az bir kadın üyesi olan şirketlerin oranında 2019 yılında olduğu gibi yavaş ama olumlu bir değişim gerçekleştiği, 2020 yılında yönetim kurullarının tamamı erkek olan şirketlerin oranın ise yüzde 33,8’e düştüğü görülüyor.

2020 yılında hem yönetim kurullarındaki toplam üyeler arasında, hem de bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında kadın üye oranının artış gösterdiği gözlemleniyor. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasındaki kadınların oranı ise toplamdaki kadın üye oranını geçerek yüzde 18,5’e yükselmiş bulunuyor.

2020’de 458 kadının yüzde 42’sinin hâkim ortak olan ailelerin üyeleri arasından seçildiğini görüyoruz. Cam tavanı kırarak yönetim kurullarına seçilen 265 kadın ise BIST şirketleri yönetim kurulu üyeliklerinin sadece yüzde 9,8’ini oluşturuyor.

En yüksek puanı alan şirketler açıklandı

İki ayrı panelin gerçekleştirildiği konferansta 'Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu' ödülleri de sahiplerini buldu. BIST 100 içerisinde profesyonel kadın yönetim kurulu üyesi en az 2 olup, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu akademisyenleri tarafından geliştirilen “Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları Endeksi”nde en yüksek üç puanı alan şirketler sırasıyla; Aksa Akrilik Kimya (aynı zamanda Yüzde 30 Kulübü üyesi), Koç Holding ve Tekfen Holding oldu. Yönetim Kurulu endeksinde pariteye ulaşıp, Yıldız Pazar endeksinde en yüksek puanı alan şirket ise Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri olarak açıklandı.