Eğitim

YÖK’ten seviye tespit sınavlarında değişiklik açıklaması

Seviye tespit sınavları 2017 itibariyle yılda iki defa olmak üzere Gazi Üniversitesi tarafından tek oturumda yapılacak

16 Aralık 2016 21:08

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 15 Aralık 2016’da gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, 2017 Seviye Tespit Sınavları ile ilgili köklü değişikliğe gidilmesi kararlaştırıldı. Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği ve Öğretmenlik alanları haricindeki tüm alanlarda yapılacak seviye tespit sınavlarının, 2017 yılı itibariyle Gazi Üniversitesince yılda iki kez yapılmasına karar verildi. Ayrıca sınavlarda asgari başarı puanının, "100 üzerinden 40 puan olması" alınan kararlar içerisinde yer alıyor.

Söz konusu değişikliklerin 2017 Seviye Tespit Sınavı Kılavuzu'nun yayımlanması ile açıklığa kavuşacağının belirtildiği açıklamada alınan kararların ana hatları şöyle duyuruldu:

“Seviye Tespit Sınavları [Mühendislik, Hukuk, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, Beden Eğitimi ve Spor, Veteriner, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi ve diğer alanlarda (Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği ve Öğretmenlik hariç)]  Gazi Üniversitesince yılda iki kez yapılmasına,

"Seviye Tespit Sınavı'nın 1. ve 2. aşaması birleştirilerek tek oturumda yapılmasına, (Bu karar tarihinden önce haklarında 1. ve 2. aşama kararı çıkan adaylar ile 2 aşamaya girme kararı çıkan adayları kapsamaktadır (1. aşamada başarılı olan adaylar dâhil)

"Yükseköğretim Kurulunun yapacağı (Gazi Üniversitesince yapılacak) sınavların değerlendirme işlemlerinde adayların doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmak suretiyle testten aldığı ham puanlar bulunacaktır. Sınavdan sonra yapılan değerlendirme ve analizlerde veya itiraz sonucu incelenen bir alan testin de hatalı soru bulunduğu takdirde ilgili soru iptal edilerek kalan soru sayısı üzerinden değerlendirme yapılmasına,

"Seviye Tespit Sınavlarında başarılı olabilmek için alınması gereken asgari başarı puanının 100 üzerinden 40 puan olmasına

"Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılacak Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği ve Öğretmenlik alanında yapılan sınavlardaki uygulamanın devam etmesine karar verilmiştir.”