Yaşam

Yök'ten ''Mevlana Değişim Programı'' ANKARA (A.A)

23 Ağustos 2011 13:42

-Yök'ten ''Mevlana Değişim Programı'' ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - Yurtiçindeki üniversiteler ile yurtdışındaki üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapılabilecek. YÖK'ün ''Mevlana Değişim Programı'' olarak isimlendirdiği yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, ''yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişim programının işleyişine ilişkin usul ve esasları'' düzenliyor. Yönetmelikte yurtdışındaki yükseköğretim kurumları, ''yurtdışında, ikili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar yoluyla kurulan ve/veya bulundukları ülkenin yükseköğretim mevzuatına tabi olarak eğitim ve öğretim veren üniversite, akademi, yüksekokul, yüksek teknoloji enstitüsü ve benzeri yükseköğretim kurumları'', yurtiçindeki yükseköğretim kurumları da ''2547 sayılı kanuna tabi olarak eğitim ve öğretim veren üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri ile vakıf meslek yüksekokulları'' olarak tanımlandı. Yurtiçindeki yükseköğretim kurumları, yurtdışında eğitim veren ve YÖK tarafından diploma denklikleri tanınan yükseköğretim kurumları ile Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayabilecek. Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilecek. Değişim, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü Mevlana Değişim Programı Protokolüne taraf eğitim veren başka bir yükseköğretim kurumunda sürdürmesini içeriyor. Öğrenci değişimi süresi en az bir, en fazla iki yarıyılı kapsayacak.  Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değiştirilebilecek. Ancak değişimin toplam süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamayacak. Mevlana Değişim Programından açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler faydalanamayacaklar. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamayacaklar. Yükseköğretim kurumları, yapmış oldukları Mevlana Değişim Programı protokollerini kendi internet sayfalarında ilan edecekler ve bu protokollerle belirlenmiş kontenjan dahilinde başvuru çağrısı yapacaklar. Mevlana Değişim Programı öğrencisi olabilmek için; örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması, ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması şartları aranıyor.

ETİKETLER

haber