Politika

YİMPAŞ'ın paraları AKP'ye gitmiş

Alman savcıların hazırladığı Deniz Feneri iddianamesine göre, YİMPAŞ'ın gurbetçilerden topladığı paralar, Türkiye'de AKP gibi parti ve İslami örgütlerin fi

09 Eylül 2008 03:00

Almanya'daki Deniz Feneri e.V. iddianamesinde YİMPAŞ'a atıfta bulunan Alman savcı çarpıcı bir tespit yapıyor. İddianamede, "1982 yılında Türkiye'de kurulan YİMPAŞ Holding A.ş., dünyanın her tarafında şube, şirketler kurmuş ve binlerce yatırımcıdan paralar toplayarak zimmetine geçirmiş, Türkiye'de AKP gibi parti ve İslami örgütlerin finansmanında kullanmıştı. Yatırım paraları, Almanya'da, burada yaşayan Türklerden toplanmıştı" ifadelerini kullanan Alman savcılığı yine iktidar partisi AKP'yi işaret ediyor. İddianamenin bu bölümünde 'YİMPAŞ-Kanal 7-Deniz Feneri ve AKP' ilişkisine dikkat çekiliyor.

Deniz Feneri e.V. davasını hazırlayan Alman savcılar 192 sayfalık iddianamede yeşil sermaye YİMPAŞ'a da atıfta bulunuyor. "d) Daha önceleri açılan soruşturma davalarıyla ilgi" başlıklı bölümde yapılan tespitler özetle şöyle:

- Tutuklu sanığın YİMPAŞ ilişkisi:

Soruşturmaların başında da tespit edilebildiği üzere sanık Mehmet Gürhan, geçmişte, Media 7 Fernseh GmbH'nin (Euro 7 Fernseh-und Marketing GmbH7nin selefi) ve YİMPAŞ Tel-International Telecommunication GmbH'nin -ki her ikisi de YİMPAŞ grubunundu- genel müdürlüğünü yapmıştı. İş bu iddianamenin soruşturmaları sürerken 2004 yılında Mannheim savcılığı tarafından "YİMPAŞ'ın sorumlularına karşı yürütülen, 611 Js 14114/04 hazırlık işlem numaralı soruşturma davasıyla bir ilginin olduğu görülmüştür. Zikredilen bu soruşturma davası da dolandırıcılık ve emniyeti kötüye kullanma (Untreue) suçları zannından dolayı açılmıştı.


AKP'nin yumuşak karnı

İddiaların Başbakan'a kadar uzaması vahim

-AKP'ye atıf:

1982 yılında Türkiye'de kurulan YİMPAŞ Holding A.Ş., dünyanın her tarafında şube şirketler kurmuş ve binlerce yatırımcıdan paralar toplayarak zimmetine geçirmiş, Türkiye'de AKP gibi parti ve İslami örgütlerin finansmanında kullanmıştı. Yatırım paraları Almanya'da, burada yaşayan Türklerden toplanmıştı.

-Tanıkların ifadeleri:

Tanık Vural 08.01.2006 tarihli şikayet yazısında, "...bazı örgüt ve partilerin, örneğin YİMPAŞ gibi, bu paraları suiistimal ettikleri... Kanal 7'nin ve Türkiye'deki YİMPAŞ'ın bağış paralarıyla finanse edildiklerini..." bildiriyordu.
17.12.2006 tarihli, Frankfurt am  Main Maliye Dairesi'ne anonom gelen şikayet yazısında da defalarca Deniz Feneri e.V.'a dikkat çekilerek yöneticileriyle YİMPAŞ arasındaki bağlara değinilmiştir. Örneğin aynı yazıda, "Denetim Kurulu üyesi Şükrü Kurum, Mehmet Gürhan'ın kayınbabası. Şükrü Kurum YİMPAŞ'ta müdürdü ve Mannheim savcılığındaki YİMPAŞ dosyasında (1347-1358 sayfaları) suçlu idi", adı geçen ve o zamanlar göndericisi henüz belli olmayan şikayet yazısında ayrıca, "Deniz Feneri, İslami şirket olan YİMPAŞ Holding ve Kombassan gibi şirketlerin, daha modern dolandırıcılık yapan şeklidir, çünkü paraları bunlar da geri vermiyorlar" denilmekte.

-Gürhan'la Karahan'ın ortaklığı:

60388 Frankfurt am Main'daki Flinschstrasse 45 adresindeki Media 7 Fernseh GmbH şirketi, Yimpaş Holding'in idi (yüzde 99 hisseyle, geri kalan hisse ise Karahan/Gürhan) ve hakkında ayrıca soruşturma yapılan İsmail Karahan, daha sonraları da Mehmet Gürhan tarafından genel müdürü olarak yönetiliyordu. Hakkında ayrıca soruşturma yapılan İsmail Karahan, iflas eden Media 7 Fernseh GmbH'nin varlığını da almış olan halefi Euro 7 Fernseh & Marketing GmbH şirketinin ortağıydı. Şu anda Adam Opel_Strasse 5 adresinde merkezi bulunan bu yeni şirketin genel müdürlüğünü, sanık Mehmet Gürhan yapmakta. 
Media 7 Fernseh GmbH şirketinin iflas davasında, kıymeti üzerine pek de durulmamış olan 10 milyon DM'lik bir sermaye dikkati çekmekte. YİMPAŞ Tel-International Telecommunication GmbH, 25 bin euro ana sermaye ile kurulmuştu. Mehmet Gürhan ilk sorumlu genel müdürdü. YİMPAŞ davasından sorumlu ve suçlu olarak görünen Faik Gürler, 2001 yılında onun yerini almış ve aynı zamanda YİMPAŞ'ın sermayesi 500.000,00'ya arttırılmıştı. Bu serkaye değerinin mevcudiyetinden şüphe ediliyordu.

ETİKETLER

haber