Gündem

Yeşil Sol Parti'den 'küresel iklim grevi' mesajı: İklim krizini durdur, yaşamı koru!

"Yaşamdan yana olan herkesi greve katılmaya çağırıyor ve haykırıyoruz; iklimi değil, sistemi değiştir!"

13 Mart 2021 23:13

Yeşil Sol Parti, 19 Mart tarihinde gerçekleşecek küresel iklim grevine destek açıklaması yayınladı. Partinin açıklamasında, "Yaşamdan yana olan herkesi greve katılmaya çağırıyor ve haykırıyoruz; iklimi değil, sistemi değiştir!" denildi.

"İklimi krizini durdur, yaşamı koru!" başlığıyla yapılan açıklamada "Yeşil Sol Parti olarak; 19 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek küresel iklim grevini destekliyor, yaşamdan yana olan herkesi greve katılmaya çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Yeşil Sol Parti'nin açıklaması şöyle:

"Dünya Sağlık Örgütü, iklim değişikliğini 21. Yüzyılda en büyük sağlık tehdidi olarak görüyor. Bilim insanlarının önemli bir çoğunluğu, iklim krizi haline gelen iklim değişikliğinin artık önüne geçilemeyeceğini, ancak etkilerinin azaltılabileceği değerlendirmesini yapmaktalar.

İklim krizinin doğurduğu iklim olayları, Covid-19 salgını gibi küresel hastalıklar yeryüzündeki yaşamın sürdürülebilirliğini tehlikeye sokuyor.

Yaşamı tehdit eden bu olumsuz koşullar, ne pahasına olursa olsun büyüme ve kalkınmayı hedefleyen, paradan başka değer tanımayan kapitalist sistemin yol açtığı eko-kırımın sonucudur.

Bu noktaya bir anda gelinmedi, yıllardır fosil yakıt endüstrisinin atmosferi kirletmesinin iklimleri etkileyeceğini, yaşamın döngüsünü olumsuz etkileyeceğini, bilim insanları hep uyardı. Aynı şekilde bilim insanları Koronavirüslerin geleceğini 2010 yılı ve öncesinde haber vermişlerdi. O yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarda, iklim değişikliği, madencilik, çevresel-ekolojik kirlilik, ormansızlaşma, yaban hayatın işgali, endüstriyel tarım ve endüstriyel hayvancılık nedenleriyle Koronavirüslerin mutasyona uğradığı ve artan küreselleşme ithalat-ihracat, turizm ve hayvanların yer değiştirmesi gibi etkenlerle çok çabuk şekilde yayılarak küresel salgınlara yol açabileceği öngörülmüştü. Bilim insanlarının ve doğanın uyarılarına kulak asılmaması sonucu iklim değişikliği ve diğer çevresel-ekolojik kirlilik faktörlerinin neden olduğu Covid-19 mutasyonu 7,6 milyar insanın hayatını tehlikeye atan bir salgına dönüşmüş durumda.

Geçmişteki Koronavirüs mutasyonları olan SARS salgının 2002 yılında, MERS salgının ise 2012 yılında olduğu göz önüne alındığında iki Koronavirüs mutasyonu arasındaki sürenin 10 yıl olmasına karşın Covid-19 salgınının ise bu defa 7 yıl sonra, 2019 yılında gerçekleşerek virüsün mutasyona uğrama süresinin 3 yıl kısalması karşısında, bilim insanları tarafından bir sonraki Koronavirüs mutasyonunun daha kısa süre içinde gerçekleşebileceği uyarısı yapılmaktadır.

Bioçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Hükümetlerarası Bilim-Politika Platformu'nun (IPSES) 2019 yılında hazırlamış olduğu rapora göre insan faaliyetleri nedeniyle doğada bir milyon tür yok olma tehlikesi altındadır. Rapora göre salgının nedeni de insan faaliyetleridir. Bu durumda doğaya zarar veren insan faaliyetlerine derhal son verilmelidir.

İnsan faaliyetleri denilince bunu soyut insan olarak ele almamalıdır. İnsan doğada var olan canlıların sadece bir türüdür. Bu gerçeğin görmezden gelinip, doğal varlıkları bir hammadde olarak, kendisini de doğanın sahibi gören anlayış, yani kapitalizmin talan ve yağma politikaları yerküreyi bu hale getirdi.
Yaşama yönelik bu tehlikenin önüne geçilmesi için iklim değişikliğine-çevre kirliliğine-hava kirliliğine neden olan fosilyakıt endüstrisinden vazgeçilmeli, enerji; zorunlu ihtiyaç kadar, yerinden yönetim ilkeleriyle uyumlu yenilenebilir kaynaklardan sağlanmalıdır. Bu kapsamda kömür tüketimi sonlandırılıp, termik santraller kapatılmalı, nükleer santral projelerinden vazgeçilmeli, var olanlar bir an önce kapatılmalıdır. Zorunlu ihtiyaçlar için gerekenin dışındaki madencilik faaliyetlerine son verilmelidir.
Kazdağları'nda nöbet tutan ve dayanışmaya destek veren doğa savunucuları sayesinde Alamos Gold altın arama faaliyetlerinden vazgeçmiştir. Bu mücadelede gece gündüz demeden doğayı, kazdağlarını ve yaban hayatını savunan doğa savunucularına selam olsun.

Şimdi, Kazdağları'nın yaralarını sarma, Kirazlı bölgesini rehabilite etme zamanı. Yaban hayatının geri dönmesi ve ekolojik dengenin tekrar sağlanması için Kirazlı'yı rehabilite et çağrısını tekrardan hatırlatıyoruz.

“İnsanın, emeğin ve doğanın sömürülmediği ve tüm insanların onurlu, özgür ve mutlu bir hayat kurabilecekleri bir toplumsal düzeni ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmayı” amaçlayan Yeşil Sol Parti olarak; 19 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek küresel iklim grevini destekliyor, yaşamdan yana olan herkesi greve katılmaya çağırıyor ve haykırıyoruz; #iklimideğilsistemideğiştir"