Gündem

Yerel demokrasi için e-katılım

26 Kasım 2020 21:36

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı TESEV geliştirdiği e-katılım aracını tanıttı. 26 Kasım 2020’de, Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım toplantısında kamuya sunulan MoDeL: Stratejik Plan İzleme ve Katılım Aracı yerel yönetimlerde izleme, değerlendirme, belediye ve sivil toplum işbirliklerini kolaylaştırıyor.

MoDeL nasıl işliyor? 

Stratejik Plan İzleme ve Katılım Aracı, belediyelerin beş yıllık stratejik planları, yıllık faaliyet raporları ve performans programlarını ve bu belgelerde yer alan amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri şeffaf, anlaşılır ve etkileşimli şekilde sunuyor. Bu araç aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarına, belediyenin faaliyetleri ile ilgili işbirliği ve önerilerini doğrudan belediyeye iletme fırsatı sağlıyor. Bu özellikleriyle MoDeL bir yandan belediyenin hangi amacına ne ölçüde ulaştığını izleme ve değerlendirmeyi, diğer yandan demokratik iş birliklerini kolaylaştırıyor.

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici, TESEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aydın Uğur, AB Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Elçi Müsteşarı Andre Lys ve Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan’ın açılış konuşmalarını yaptığı toplantıda Avrupa Konseyi İyi Yönetişim Uzmanlık Merkezi Başkanı Alina Tatarenko iyi yönetişim ilkeleri ve e-demokrasi araçları hakkında ana tema konuşmasını yaptı.

TESEV Araştırma Direktörü Dr. Itır Akdoğan, MoDeL’i tanıtırken, şu ifadeleri kullandı:

"Yerelde iyi yönetişim kavramlarının gelişebilmesi, belediye ve sivil toplumun bunu takip ve talep edebilmesi için belediye stratejik planı en somut araç. Model’i stratejik planın daha erişilebilir olması, izlenebilmesi, plan üzerinden belediye-sivil toplum etkileşimi ve işbirliğinin kolaylaştırılması için tasarladık. Model proje kentleriyle sınırlı değil, tüm belediyeleri araca dahil olmaya davet ediyoruz” dedi.

Moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Strateji ve Bütçe Uzmanı Ali Karagöz’ün üstlendiği “Demokratik Yerel Yönetişim İçin Katılımcı Stratejik Planlama” panelinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün demokratik yönetişim uygulamalarını ve sivil toplumla işbirliklerini paylaştı.

Model, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) yürütücülüğünde, Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Şişli Belediyesi ortaklığında ve Denge ve Denetleme Ağı’nın iştirakiyle yürütülen Daha Demokratik Bir Yerel Yönetişim İçin Sivil Toplumun Güçlendirilmesi (MoDeL) Projesi kapsamında geliştirildi. MoDeL projesi Ekim 2018’den bu yana Adana, Ankara, Burdur, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Sinop, Van, ve Yalova illerinde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) ve belediyelerin katılımıyla uygulanıyor.

Proje kapsamında, Türkiye’de sivil toplum ve belediyeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve STK’ların yönetişim kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Projenin ilk aşamasında, kamu ile STK işbirliği önündeki engeller ve fırsatların incelendiği "Demokratik Kentsel Yönetişimde Güçlenen Sivil Toplum ve Etkin İş Birlikleri" isimli bir ulusal değerlendirme raporu hazırlandı. Raporun bulguları ve önerileri çerçevesinde, bu iş birliğini kolaylaştıracak bu izleme değerlendirme ve katılım aracı geliştirildi.

Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından Sivil Toplum Destek Programı kapsamında yürütülen kamu ve STK’lar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı tarafından destekleniyor.