Politika

Yeni vekillerden Meclise ''soru yağmuru'' TBMM (A.A)

25 Ekim 2011 14:16

-Yeni vekillerden Meclise ''soru yağmuru'' TBMM (A.A) - 25.10.2011 - TBMM Başkanlığına 24. Dönemde, bin 282 soru önergesi sunuldu. Yazılı soru önergelerinin 101'i, sözlü soru önergelerinin ise 94'ü iade edildi. 24. Dönem 1. ve 2. yasama yıllarında, milletvekilleri bakanların yanıtlaması istemiyle 420 sözlü soru önergesi sundu. Bunların 326'sı işleme alındı, 94'ü ise İçtüzüğe aykırı olduğu gerekçesiyle iade edildi. Sözlü soru önergelerinin 56'sına cevap verildi. Bu Dönem, 862 de yazılı soru önergesi sunuldu. Bunların 101'i iade edilirken, 31'i cevaplandı. 24. Dönemde, TBMM Başkanlığına toplam 110 kanun teklifi geldi. Bunun 40'ı 1. yasama yılında, 70'i de 2. yasama yılında sunuldu. Tekliflerden bir tanesi 1. yasama yılında kanunlaşırken, 104'ü de halen komisyonlarda bekliyor. Bu Dönem, Meclise 184 tasarı sevkedildi. Bunun bir tanesini 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, diğerlerini ise uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarıları oluşturuyor. TBMM yetkilileri, yazılı ve sözlü soru önergelerinin İçtüzüğe aykırı olduğu gerekçesiyle iade edildiğini belirttiler.  İçtüzüğün 96. ve 97. maddelerinde soruların iade edilme gerekçeleri şu şekilde belirtiliyor: Madde 96: ''Soru; kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile Hükümet adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Başbakan veya bir bakandan açık ve belli konular hakkında bilgi istemekten ibarettir. Sözlü soru önergeleri yüz kelimeyi geçemez. Soru önergelerine belge eklenemez. Soru önergesi, sadece bir milletvekili tarafından imzalanır ve Başkanlığa verilir. Başkan, İçtüzük şartlarına uygun gördüğü önergeleri gelen kağıtlar listesinde yayımlar ve Başbakanlığa veya ait olduğu bakanlığa gönderir.'' ''Sorulamayacak konular'' başlıklı 97. madde ise şöyle: ''Aşağıdaki sorular Başkanlıkça kabul edilmez: Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular, tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular, konusu evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan sorular.''