Gündem

Yeni Şafak'ta Erdoğan'a öneri: ODTÜ, Boğaziçi ve Bilkent üniversiteleri yıkılmalı!

Yusuf Kaplan, MEB'in düzenlenmesi gerektiğini söyleyerek "Yeni 'Hasan Ali Yücel'ler bulunmalı" dedi

15 Ağustos 2014 14:19

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan’a 20 öneride bulunarak, “Başka kültürlerin gönüllü acenteliğini yapan Boğaziçi, Bilkent ve ODTÜ 'yıkılmalı' bunların yerine tıpkı ABD'de olduğu gibi Ivy League üniversitelerine benzer, Amerikan kültürünün ve dünyasının izini süren, bir Amerikan ruhu geliştirmeye çalışan, bizim Nizamülk medreselerine benzer, bizim öncü kuşaklarımızı, bizim medeniyet iddialarımız doğrultusunda yetiştiren çaplı pilot üniversiteler kurulmalı” dedi.

Kaplan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılmasını savunarak, “MEB yeniden yapılandırılmalı. Anaokulundan üniversite öğrenimine kadar medeniyet ruhumuza ve dinamiklerimize göre sil baştan yeniden kurulmalı! Cumhuriyet kuşaklarını yetiştiren çapında yeni kuşaklarımızı bizim medeniyet ilkelerimiz ışığında yetiştirecek yeni bir 'Hasan Âli Yücel' bulunmalı. Geleceğimizi kurmalı” ifadelerini kullandı.

Yusuf Kaplan’ın Yeni Şafak’ta “Erdoğan’a 20 öneri” başlığıyla yayımlanan (15 Ağustos 2014) yazısı şöyle:

 

Erdoğan'a 20 öneri

 

1-İslâmî duyarlıkları güçlü, vizyonu geniş bir kadro kurulmalı, yolsuzlukla mücadele sürmeli, Çete'ler temizlenmeli.

2-Halkı çözen İslam'la ilişkisini sıfırlayan 'salaş' bir kuşak yetiştiren, çocuklarımızı sığ ve bankaların tüketim kültürünün kölesi haline getirerek mankurtlaştıran eğitim, kültür ve medyada devrim yapılmalı.

Eğer bu üç devrim yapılamazsa, 20 yıl içinde yok oluruz!

3-Ehliyet sahibi insanlarla çalışmalı.

***

Sağına 'yol açacak' Hz. EBUBEKİR, soluna 'adaleti hatırlatacak' Hz. ÖMER KARAKTERi yerleştirmeli.

4-İslami ilkelerle yoğrulan, herkese hayat hakkı tanıyan medeniyet iddiamıza dayalı, iddialarımıza dayalı kısa, orta, uzun vadeli kapsamlı bir gelecek tasavvur ve yol haritası çizilmeli.

5-Genç kuşak hızı ve hazzı kutsayan tüketim kültürünün KÖLEsine dönüşüyor. İslâmî şuuru gelişkin, özgüveni yüksek, kompleksiz bir gençlik yetiştirilmeli.

6-İslam Birliği'nin kurulmasını sağlayacak fikrî, kültürel, sanatsal, sosyal, siyasî, ekonomik ve stratejik yapı taşları döşenmeli.

7-Ruhsuz kentler yaptık. Medeniyetler tarihinin en güzel, en estetik, en adil örneklerini oluşturan Osmanlı şehirlerini yokettik; bu güzelim şehirlerimiz Balkanlar'da, Kuzey AfrikaCda ve Arap dünyasında yaşıyor artık.

 

TOKİ canavarı yok edilmeli, şiir-şehirlerimiz diriltilmeli!

 

8-Pergelin sabit ayağını İSLÂM'a basan hareketli ayağıyla DÜNYAya açılan, Arapça, İngilizce ve Latince bilen, Kendini HAKİKATE adayan öncü bir kuşak yetiştirilmeli.

9-Tarihi kitle değil, ilim, irfan ve hikmet yolcusu, insan-ı kamil timsali öncü kuşaklar yapar. Yeni Gazâli, Arabi, Yunus, Sinan, Itrî'ler yetiştiremezsek yokoluruz!

10-Acilen çaplı, küre ölçekli en az bir İslam Üniversitesi kurulmalı. Ezher'le, İslamabad'la, Suud'la yarışmalı.

 

İstanbul yeniden çekim merkezi olmalı!

 

11-Mevcut Medeniyet Üniversitesi kapatılmalı, dünya çapında parlak isimler yetiştirecek, küre ölçekli bir medeniyet üniversitesi kurulmalı. AB, ABD, Rusya, Çin, Hint, İbrani, Türk, Arap dünyası enstitüleri hatta üniversiteleri açılmalı.

12-KUR'ÂN Üniversitesi kurulmalı; burada dünya çapında çığır açacak çalışmalar yapılmalı. Ayrıca Hıristiyan, Yahudi, Budizm, Hindu, Tao, Şinto enstitüleri açılmalı.

13-Medya, kültür ve sanatta Batı, Doğu, özellikle İslâm dünyasıyla yakın ilişkiler kuran büyük projeler hayata geçirilmeli.

14-TRT sil baştan yeniden yapılandırılmalı. TRT her bakımdan 'temizlenmeli'! Derdi HAKİKAT olan çaplı, karakterli, parlak kişilere verilmeli. Dünya çapında ses getirecek dev projeler yapılmalı.

15-MEB yeniden yapılandırılmalı. Anaokulundan üniversite öğrenimine kadar medeniyet ruhumuza ve dinamiklerimize göre sil baştan yeniden kurulmalı! Cumhuriyet kuşaklarını yetiştiren çapında yeni kuşaklarımızı bizim medeniyet ilkelerimiz ışığında yetiştirecek yeni bir 'Hasan Âli Yücel' bulunmalı. Geleceğimizi kurmalı.

16-Diyanet sil baştan yeniden yapılandırılmalı. Diyanet, Balkanlar, Kafkaslar, Afrika, Asya, Latin Amerika'da ön almalı! Buralarda İngiliz destekli Suud kökenli Selefi oluşumlar temizlenmeli!

17-Cemaatler, güçlendirilmeli. Ayrıca cemaatler kendilerini sıkı bir muhasebeye tabi tutmalı. Ve bütün dünyaya yayılmalı; 100 yıllık çaplı, küresel projeler geliştirmeli. Bütün kıtalara hakikat tohumu ekmeli!

18-Süper zeki çocuklar artık masonik şebekelerin elinden kurtarılmalı! Bu çocuklarla özel olarak ilgilenilmeli.

19-Başka kültürlerin gönüllü acentalığını yapan Boğaziçi, Bilkent ve ODTÜ 'yıkılmalı' bunların yerine tıpkı ABD'de olduğu gibi Ivy League üniversitelerine benzer, Amerikan kültürünün ve dünyasının izini süren, bir Amerikan ruhu geliştirmeye çalışan, bizim Nizamülk medreselerine benzer, bizim öncü kuşaklarımızı, bizim medeniyet iddialarımız doğrultusunda yetiştiren çaplı pilot üniversiteler kurulmalı!

20-Belki de en önemlisi de, çözücü postmodern kültür, bir sel gibi bütün dünyayı tek tipleştiren sığ bir kültürü, zevk, beğeni ve hayat tarzını bütün dünyaya anında yayıyor. Eğer bu çözücü postmodern kültüre karşı kendi çocuklarımızı koruyacak ve kendi medeniyet ilkelerimiz doğrultusunda İslami duyarlıkları gelişkin yeni bir kuşak yetiştiremezsek, iki kuşak sonra İslam bu ülkede azınlıkların dini haline gelebilir.

Eğer İslam biterse, bu toplumun biteceğini, kurda kuşa yem olacağını asla unutmayalım, diyorum.