Yaşam

Yeni Şafak yazarı: Kadınımsı erkekten, erkeğimsi kadından nefret edilir

'Kadın, en asabî erkeğin bile sinirlerini yatıştırabilen bir varlıktır'

02 Şubat 2015 13:40

Yeni Şafak yazarı Osman Akkuşak, kadına şiddet olaylarına değinirken, kadınlara dair sarfedildiğini öne sürdüğü "bazı hikmetli sözlerden" bahsederek, "Kadınımsı erkekten, erkeğimsi kadından her zaman nefret edilir.. hayatta herkes kendi rolünü oynamalı.." yorumunda bulundu.

Akkuşak'ın Yeni Şafak'ta "Kadınlara dâir" başlığıyla yayımlanan (2 Şubat 2015) yazısı şöyle:

 

Kadınlara dâir

 

sevgili okuyucularım; mâlumunuz: yeryüzündeki insanlar erkeklerden ve kadınlardan ibarettir.. gerek evlilik, gerekse iş hayatındaki ve arkadaşlıktaki beraberlik dolayısiyle hayatın bu iki ana unsuru birbirleriyle daimî bir temas halindedir.. tanrının bir mucizesi de odur ki, dünyada kadın sayısı ile erkek sayısı aşağı yukarı daima birbirine eşit miktarda olagelmiştir.. zaman zaman savaşlar erkeğin azalmasına yol açsa da hayatın tekâmül ve değişmesi, onları yine birbirine yakın sayılara getirmiştir..

son zamanlarda yurdumuzdaki bir kısım cahil, zalim ve psikopat erkeklerin işlediği kadın cinayetlerine şahit olmaktayız.. bu faciâları önlemek için zecrî tedbirleri ve yeni kanun maddelerini sorumlular elbette ki düşüneceklerdir.. belki de idam cezası yeniden mevzuâtımıza ilâve edilecektir.. çünkü sabıkalı ve câni takımı iki şeyden korkar: dayak bir.. öldürülmek iki.. hapishane onlar için bir nevi otel vazifesi görür.. bu arada değerli ve kutsal varlıklarımız kadınlarımızın kadrini daha iyi bilmek için herkesin bazı gerçekleri yeniden dikkate almasında isabet olacaktır.. bu sebeple; klâsik ahlâk ve tabiat kanunlarının ve bilgelerin sevkettiği hüküm ve fikirlerin tekrar edilmesinde, hem kadınlar hem de erkekler için ibret, ders ve fayda vardır..

onun için: bugün de kadınlara dair sarfedilmiş bazı hikmetli sözleri hep beraber hatırlamak istiyoruz:

*

=akıllı kadın hükmetmesini bilendir..

=hiçbir kadın susmakla hakkını kaybetmemiştir..

=kadınların en çok istediği şey kendilerine değer verilmesidir..

=kadın, en asabî erkeğin bile sinirlerini yatıştırabilen bir varlıktır..

=kadın, su gibi bulunduğu kaba uyar.. kadınlardan şikayetçi olan erkekler hatâyı kendilerinde aramalıdır..

=kadın kitaba benzer; sevgi ve şefkatle okumak gerekir..

=kadını kandırabilecek olan yine kendisidir..

=kadınlar, hassastırlar, ama gerçekleri pek fazla umursamazlar..

=mükemmel olmayan bir kadına hiç rastlamadım..

=yaratılışın en büyük sırrı kadındır..

=kadının yüreği öyle bir uçurumdur ki, derinliğini ölçmek imkânsızdır..

=kadın severse hiçbir fedakârlıktan kaçınmaz..

=kadın da sırdaş olabilir; ama bu sırrı paylaşacak bir ortak arar..

=kadınsız bir hayata katlanmak çok zordur..

=hayatını sakin geçiren kadınlar tarihlerinde savaş görmeyen ülkeler gibidir..

=hayata tahammül edebilmek için, onu mutlaka bir kadınla paylaşmak gerekir..

=ağlamak, kadının tesellisi; erkeğin ise rezilliğidir..

=kadınımsı erkekten, erkeğimsi kadından her zaman nefret edilir.. hayatta herkes kendi rolünü oynamalı..

=kadının pişirdiği yemeği översen onu mutlu edersin..

=hemşirelerin kadın olmasının sebebi, onların acıya daha duyarlı ve sabırlı olmasından dolayıdır..

=hanımlar, istediği gibi olursanız erkekler size tapacaktır..

=önemli işlerin başında daima bir kadın bulunur..

=kadının en büyük düşmanı sabırsızlıktır..

önemli işleri yaratanlar genellikle erkeklerdir.. ancak erkekleri de yaratanlar kadınlardır..

=kadınlar dünyayı yaşanabilir hale getiren varlıklardır.. onlara daima saygı gösterin..

=kadın, gerçek aşkı sadece kocasında bulur..

=kadında aranan yüz güzelliği değil ruh güzelliğidir..

=iyi bir ev hanımı aileye huzur, mutluluk ve neş’e verir..

=güzel kadın, insanın gözüne, huyu güzel kadın ise ruhuna hitabeder..

=kadın sevgisinin yerini hiçbir sevgi dolduramaz..

=güzel konuşmak ve namuslu olmak; kadının en güzel süsüdür..

=edepsiz kadın, gemsiz at gibi insanı ölüme kadar götürür.. (çin sözü)

=kadın seçerken kendinden daha az bilgili, dost seçerken kendinden daha çok bilgili olanı seç.. (çin sözü)

=karısı iyi olan, dünyanın en iyi sermayesine sahip demektir.. (çin sözü)

=zengin aileden at al, fakir aileden kız al.. (estonya sözü)

=arkalarına bakmadıkları halde görebilen varlıklar, kuşlar ve kadınlardır.. (fransız sözü)

=babasını, kocasını ve çocuğunu dinleyen kadınlar en makbul olanlardır.. (japon sözü)

=kadın evin anahtarına benzer, sakın kaybetme.. (japon sözü)

=akıllı kadın, parasız koca ile iyi geçinendir.. (rus sözü)

=kadınların en değerli ziyneti susmaktır; ne yazık hiçbir kadın bu ziyneti taşımaz.. (yunan sözü)

sevgili okuyucularımın kendilerine ve hayat arkadaşlarına ebedi mutluluklar dileyerek sözümüze nokta koyalım...