Gündem

Yeni Şafak yazarı Ahmet Ünlü: Memurların yıllık izin kullanımındaki dikkatsizliği geleceklerini karartabilir

17 Mayıs 2021 10:43

Yeni Şafak yazarı Ahmet Ünlü bugünkü yazısına, “Memurların yıllık izin kullanımındaki dikkatsizliği geleceklerini karartabilir” uyarısında bulundu.

“Yıllık izin kullanırken hastalanan memur nasıl hareket etmelidir?” sorusunu gündeme getiren Ünlü, şunları kaydetti:

“140 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği yıllık izinde iken hastalanan memurların nasıl hareket etmeleri gerektiğini açıklamıştır. Ayrıca, benzer ifadelere Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te de yer verilmiştir.

Buna göre, yıllık iznini kullanmakta iken hastalığı nedeniyle rapor alan bir memurun hastalık izninin bitiş tarihi, yıllık izninin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde memurun kullanamadığı yıllık iznini kullanmaya devam etmeksizin hastalık izninin bitimini müteakiben göreve başlaması gerekmektedir. Geriye kalan yıllık izni, izin vermeye yetkili amirlerin uygun göreceği tarihte kullanabilecektir.”

“Yönetmeliğe göre, sağlık raporu alan memurun raporunu kurumuna bildirme zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre, kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usûl ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir” diyen Ünlü, “Bu usule uyulmadığı takdirde disiplin cezası ile karşılaşılabilir. Çünkü kurumlarca belirlenen usul ve esaslara aykırı davranmanın en hafif disiplin cezası uyarmadır” uyarısında bulundu.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.