15 Temmuz Darbe Girişimi

Yeni KHK ile emekli hâkim ve savcılara geri dönüş yolu

KHK kapsamında yurt dışındaki cemaat okullarının denklikleri iptal edildi

02 Eylül 2016 10:45

Hükümet, OHAL kapsamında yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımladı. Kanunnameye göre, binlerce kamu çalışanı ihraç edildi. Yeni kararname ile kendi isteğiyle emekli olan hâkim ve savcılara geri dönüş yolu açıldı. KHK kapsamında yurt dışındaki cemaat okullarının denklikleri iptal edildi.

Kanun Hükmünde Kararnamelerle alınan kararlar şöyle;

- Yurtdışındaki cemaat okullarında öğretmenlik yapanların diplomaları iptal edildi.

- Yurtdışında eğitim gören 158 kişinin öğrenciliği sona erdirildi.

- Yurt dışındaki cemaat okullarının denklikleri iptal edildi.

- Aranan cemaat üyelelerinin eşlerinin pasaportları iptal edildi.

- Şirketler, OHAL süresince iflas erteleme talep edemeyecek.

- Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının başkan ve üyelerinin görevleri 10 gün içinde sona erecek.

- 7 bin 669 Emniyet Müdürlüğü çalışanı, 323 Jandarma Genel Komutanlığı mensubu,Sağlık Bakanlığı'ndan 2 bin 18 personel, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 28 bin 163 personal, Yüksek eğitim kurumlarından 2 bin 346 kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bin 569 kişi ihraç edildi.

- 24 merkez valisi ihraç edildi.

- 'FETÖ' kapsamında kayyum atanan şirketlerin yönetimi TMSF'ye devredildi.

- Köy korucuları görevli olduğu ilin dışında görevlendirilebilecek.

- Kendi isteğiyle kamudan emekli olan hâkim ve savcılar göreve geri dönebilecek.

 

Kanun Hükmünde
kararnamelerin detayları şöyle:

 

Resmi Gazete'de yer alan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kamu kurumlarındaki çok sayıda kişi, kamudaki görevlerinden çıkarıldı. Kamudan çıkarılanlar arasında 7 bin 669 emniyet, 323 jandarma ve 2 Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ve 24 merkez valisi de bulunuyor

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında, 672 sayılı KHK Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname yer aldı.

Kararnamede, olağanüstü hal kapsamında kamu personeline ilişkin bazı tedbirler alınması kararının; Anayasanın 121'inci maddesi ile Olağanüstü Hal Kanununun 4'üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca, 15 Ağustos 2016 tarihinde kararlaştırıldığı kaydedildi.

Bu KHK ile 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, kamu personeline ilişkin bazı tedbirlerin alınmasının amaçlandığı belirtildi.

Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan; bazı kamu kurumlarındaki çok sayıda kişi kamu görevinden, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan çok sayıda kişi, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın görevinden çıkarıldı.

Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacağı, haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edileceği kaydedildi.

 

"Bir daha kamu hizmetinde
istihdam edilemeyecekler"

 

Bu kişilerin, birinci fıkra gereğince kamu görevinden, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden,Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan çıkarılan kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alındığı ve bu kişilerin görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmeyecekleri, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekleri, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecekleri, bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacağı bildirildi.

Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgelerinin ve pilot lisanslarının iptal edileceği ve bu kişilerin oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edileceği belirtildi.

Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak, bu kişiler hakkında ilgili bakanlık ve kurumlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulacak. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilecek.

Kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak.

Kamu ile ilişkisi kesilenler arasında, 24 merkez valisi de yer alıyor.

 

Hâkim ve savcılara geri dönüş yolu

 

Resmi Gazete'de yayımlanan 673 sayılı KHK ile hakimlik ve savcılık mesleğinden kendi istekleriyle emekli olan veya tekrar mesleğe dönmek isteyenler, 2 ay içinde başvuruda bulunmaları ve mesleğe kabulde aranan nitelikleri kaybetmemiş olmaları şartıyla tekrar mesleklerine dönebilecek.

 

İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ İZLEME KURULLARININ BAŞKAN VE ÜYELERİNİN ÜYELİKLERİ SONA ERDİ

 

KHK ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının başkan ve üyelerinin üyeliklerinin sona erdiği ve 10 gün içinde 14/6/2001 tarihli ve 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu'nda belirlenen usule göre yeniden seçim yapılacağı kaydedildi.

Hükümet, OHAL kapsamında yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımladı. Kanunnameye göre, binlerce kamu çalışanı ihraç edildi.

3 tane Yeni Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.