Politika

Yeni anayasada 'temel hak' hamlesi

CHP, ötekileştirme ve hayvan haklarının, BDP ise vicdani hak ve ana dilin, anayasanın temel maddelerinden olmasını istiyor

31 Ekim 2012 20:25

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, kıran kırana geçmesi beklenen maratona başladı. CHP ve BDP katalog dışındaki bazı maddelerin anayasanın temel hükmü sayılması için ter dökecek.

CHP, kadın, yaşlı, orman köylüsü, temiz su ve yeterli gıdaya erişim,  yoksulluğa ve toplumsal dışlanmaya karşı korunma, engelli kişilerin toplumla bütünleşmesi, barış içinde silahsızlanmış bir toplumda yaşama ile sanat ve sanatçı hakları, bilişim özgürlüğü, üretimin desteklenmesi, toprak mülkiyeti, fikri mülkiyeti, Anayasanın Temel Hak ve Özgürlükler başlıklar altında toplanmasını önerdi. BDP, kültürel kimlik, ana dil, vicdani ret hakkının müstakilbir madde olmasını istiyor.

Komisyonun bugünkü toplantısında yeni yol haritası belirlendi. 1 No’lu komisyon,  bundan sonraki  toplantılarında, katalog dışındaki maddeleri, bunların diğer bölümlerle ilişkilerini, taslak metindeki uzlaşılmayan kısımları yeniden değerlendirecek. 2 No’lu komisyon ise,  9 ana baylıktan oluşan ‘Yasama’ bölümünün görüşmelerine başlayacak.

 

‘Cinsel yönelim’ masada 

 

1 No’lu yazım komisyonunun masasında, CHP ve BDP’nin üzerinde mutabakat sağladığı ‘eşitlik’ maddesi var. CHP ve BDP eşitlik maddesinin üçüncü fıkrasına, “ Hiç kimse dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, etnik köken, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ve benzeri sebeplerle ayrımcılığa tabi tutulamaz” biçiminde düzenlenmesini istiyor.

 

‘Vatandaşlık’ kritik madde

 

Yazım komisyonunu en çok uğraştıracak maddelerden birini ‘vatandaşlık’ oluşturuyor. CHP, “Türk vatandaşlığı”, BDP, ‘Türkiye vatandaşlığı’, MHP ‘Türk’, tanımını öneriyor.

1 No’lu yazım komisyonu hergün saat 10.30’da toplanacak. Partiler, kriz çıkması durumunda aynı noktada takılmamaya dikkat edecek. Üst komisyon şu ana kadar 40 maddede anlaştı. Ancak, kırmızı ile belirtilen anlaşmazlık maddeleri çok.