Politika

Yemin etmeyenlerin durumu ne olacak?

Mazbatasını alan ancak yemin etmeyen vekillerin durumu tartışma yarattı. Meclis iç tüzüğü tüm sorulara cevap veremiyor.

29 Haziran 2011 03:00

T24 - Mazbatasını alan ancak yemin etmeyen vekillerin durumu tartışma yarattı. Meclis iç tüzüğü tüm sorulara cevap veremiyor. En büyük soru işareti ceza muafiyetleri konusunda.

Mazbatasını alan ama yemin etmeyen milletvekillerinin hangi haklara sahip olduğu, hangi haklardan yararlanamayacağı tartışılıyor.  

Yasalara göre mazbatasını alan kişi yemin etmese de milletvekili sayılıyor. Milletvekillerine tanınan tüm özlük haklarından yararlanabiliyor. 

Tutuklu olanlar da dahil olmak üzere 12 Haziran'dan itibaren mazbatasını alan milletvekillerinin üç aylık maaşları hesaplanacak. 

Vekiller, Meclis'te kendilerine verilen oda ve personeli kullanabilecek. Ancak, yemin etmeyen milletvekili yasama faaliyetlerine katılamayacak. Başkanlık divanı ve komisyonlara üye olamayacak. Genel kurul ve komisyon çalışmalarında söz alamayacak. En önemlisi yasa teklifi veremeyecek.  

Meclis adına yapılacak yurtiçinde ve dışında hiçbir göreve dahil edilemeyecek. 


DEVAMSIZLIK CETVELİ NASIL İŞLEYECEK?

Yemin etmeyen miletvekilleriyle ilgili iç tüzükte karşılığı bulunmayan soru işaretleri de var. Örneğin genel kurul ve komisyon çalışmalarına katılamayan milletvekilleri hakkında devamsızlık cetvelinin işleyip işlemeyeceği bilinmiyor. Haklarında dokunulmazlık dosyası olanların nasıl bir işlem göreceği de belirsiz. 


EN BÜYÜK SORU CEZA MUAFİYETİNDE

Yemin etmeyen milletvekilleri konusundaki en büyük soru işareti ise ceza muafiyetleri konusunda. 

Mevcut yasalar, milletvekillerine kürsü dokunulmazlığı dışında, pek çok alanda dokunulmazlık hakkı sağlıyor. Ancak, yemin etmeyen vekilin dokunulmazlık haklarından hangi ölçü ve sınırda yararlanacağı konusunda soru işaretleri bulunuyor. 


ETİKETLER

haber