Dünya

Yemen'e gönderilen bisküvi kutularından silah çıktı

Yemen'e bisküvi kutularında giden silahlarla ilgili açıklama yapan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı: Konteynırlarda basit plastik kutular ve küçük boy tabancalar olduğu belirtildi, inceleme sürüyor

22 Temmuz 2013 20:52

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den Mısır ve Yemen’e yasadışı olarak gönderildiği ve ilgili ülke makamlarınca yakalandığı ileri sürülen silah ve mühimmata ve bunları taşıyan gemilere ilişkin soruşturmasını tamamladı. Firma sahibi hakkında “resmi belgede sahtecilik” hükümleri kapsamında takibatta bulunulması gerektiğinin istendiği bildirildi.

DHA'nın haberinde yer verilen, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye’den ithal edilen bisküvi paketlerinde 2500 adet ‘Roger’ marka tabancanın Aden Limanı’nda Yemen makamlarınca ele geçirildiği iddiaları ile ilgili yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda; söz konusu ihracat işleminde gümrük idaresini yanıltmak amacıyla, içeriği itibariye sahte beyanda bulunulduğundan; Gümrük ve Ticaret başmüfettişleri tarafından Dorkas Dış Ticaret firmasının tek sahibi Mehmet Güneş hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ‘resmi belgede sahtecilik’ hükümleri kapsamında takibatta bulunulması istenilmiştir.

Ayrıca söz konusu kişinin, "6136 Sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında Kanunun 13.maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiği görüşü de cumhuriyet savcılığına iletilmiştir. İlgili maddede; bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur" şeklinde cezai müeyyide getirmektedir. İlgili olayda gümrük amir ve memurlarının gümrük mevzuatının gereklerini yerine getirdikleri, eşyanın gümrük işlemlerini takip eden müşavirlik firmasının, taşıyıcı firmaların ve depolama işlemini yapan firmanın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı da tespit edilmiştir.

 

Konteynırlarda 'küçük boy tabancalar'

 

DHA'nın haberine göre, Bakanlık, Yemen Gümrük İdaresi yetkilisiyle birlikte Yemen'in Aden Limanında Bölge Başsavcısı ve istihbarat yetkilisinin nezaretinde açılan konteynırda çok ucuz basit plastik kutuları ve sürahi kutularının yanı sıra küçük kutulara konulmuş ve paket naylonu ile sarılmış biçimde, Kurtuluş Mini 8 mm küçük boy tabanca (yaklaşık 10.000 adet) Safir T-14 imitasyon tüfek (115 adet) bulunduğunu belirtti

Söz konusu konteynırın Ambarlı Limanı'ndan 11.10.2012 günü Frisa Rotterdam gemisine yüklendiği belirtildi. Bakanlığın konuyla ilgili yaptığı açıklamaya göre; “Port Said ve Cidde limanlarında gemi değiştirdiği (Al Manamah ve Christy gemileri) söz konusu konteynırın Christy gemisiyle 16.11.2012 günü Aden limanına ulaştığı, gönderici firmanın UASAC Denizcilik Nakliyat A.Ş olduğunun belirtilmesi üzerine; konunun incelenip soruşturulması için Gümrük ve Ticaret Başmüfettişleri görevlendirilmiştir. Konuya ilişkin olarak Yemen Gümrük Makamlarından bilgi isteminde bulunulmuş olup; yanıtı beklenilmektedir. Mısır yazılı ve görsel basınında, İzmir'den hareket eden "Rafila" adlı gemi içinde 40'lık konteynırda, konşimentosunda eşyanın “fiberglasö olarak beyan edilmesine rağmen, 20.083 adet gerçek silaha dönüşebilecek 9 mm çapında ses tabancaları yakalandığı iddia edilmektedir. Ayrıca yükün Port Said limanına transit geldiği ve karadan Süveyş'e nakledileceği belirtilmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda, Kahire Gümrük Müşavirliğimizce Mısır Gümrük İdaresi'ne nezdinde girişimde bulunulmuş; Port Said'te bulunan konteynırda yakalandığı iddia edilen silahlar konusunda bilgi istenmiş; tarafımıza bilgi verilmesi halinde her türlü yardıma ve işbirliğine hazır olduğumuz belirtilmiştir. Bu aşamada Mısır Gümrük İdaresi’nden Bakanlığımıza ulaşan bir talep, bilgi ya da belge bulunmamaktadır. Konuya ilişkin Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüzce de gemi ve eşya adından yola çıkarak gerekli incelemelere başlanmış olup, Mısır basınından ulaştığı şekliyle bir bilgi ve belgeye bu aşamada rastlanmamıştır” denildi.

 

'Mutfak malzemesi' denildi, 'Top mermisi' çıktı
 

 
Bakanlık, Ukrayna'nın Nikolayev Limanı'ndan İskenderun İsdemir Limanı'na, yanaşan Zeynep Dündar isimli, geminin İsdemir Gümrük Müdürlüğü gemi kontrol bölge amirliğine yapmış olduğu denizyolu beyan formunda mutfak malzemesi yükü olduğunu beyan etmesi üzerine, İsdemir Gümrük Müdürlüğü'nde görevli gümrük muhafaza gemi kontrol memuru tarafından yapılan fiziki incelemeler sonucunda top mermileri taşıdığı tespit edildiğini bildirdi. Konuyla ilgili gerekli işlemlerin hemen yapıldığını ve bunun üzerine yapılan açıklamada; “Gemi kaptanı tarafından ikinci bir kargo manifestosu (top mermisi ve detonatör) ibraz edilmiştir. Gemi Kaptanı, Süveyş Kanalı'ndan geçiş ücretini düşürme amacıyla, iki farklı kargo manifestosu düzenleyerek farklı yük beyan ettiğini ifade etmiştir. Diğer taraftan, aynı geminin İstanbul Boğazı’ndan giriş yaparken; Ukrayna’dan yüklediği yüke ilişkin olarak ülkemizdeki yetkili mercilere doğru bilgi verdiği öğrenilmiştir. Söz konusu olaya ilişkin olarak Yemen ilgili Makamları ile kurulan temas neticesinde, bahse konu eşyanın Yemen Savunma Bakanlığı’na ait olduğu; Yemen Makamlarınca teyit edilmiş olup, Yemen Makamlarının geminin serbest bırakılması talebi diplomatik kanallarla Bakanlığımıza iletilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde ve Savcılık görüşü de dikkate alınarak söz konusu askeri malzemelerin Yemen Devletine ait olduğu teyit edildiğinden gümrük mevzuatı çerçevesinde gerekli müeyyide uygulanarak gemi serbest bırakılmıştır." denildi.

 

İlgili Haberler