Kültür-Sanat

Yedinci sanatta ‘Coşkun’ adımlar

20. yüzyıla damgasını vuran “Yedinci Sanat Sinema” 21. yüzyıla da internet ve multimedya alanlarından aldığı destekle güçlü bir giriş yaptı.

12 Mayıs 2009 03:00

20. yüzyıla damgasını vuran “Yedinci Sanat Sinema” 21. yüzyıla da internet ve multimedya alanlarından aldığı destekle güçlü bir giriş yaptı. 21. yüzyılın da sinemanın yüzyılı olacağını şimdiden söylemek mümkün. Sinema sanatı ve endüstrisinin gelişimine paralel olarak bu alandaki vokabüler de gelişmekte. Ancak nitelikli eserlerin sıkça verilebildiğini söyleyebilmek zor.

Yazar Hikmet Temel Akarsu, Esin Coşkun’un Dünya Sinemasında Akımlar adlı inceleme kitabını ciddi bir boşluğu dolduran fonksiyonel bir eser olarak değerlendiriyor. Akarsu, “Mektepli” bir yazar olarak sinema kuramları üzerinde çalışan Coşkun; bu alandaki birikimini, edebiyattaki derin ilgi alanlarından, uzun yıllar süren oylumlu yazarlık serüvenlerinden ve kişisel belagat yetilerinden aldığı destekle birleştirince ortaya “abece” değeri taşıyan oldukça anlamlı bir eser çıkarmayı başarmıştır.

Dünya Sinemasında Akımlar, sinemayı hoşça vakit geçirmeye yarayan popüler bir seyirlik alan değil de, bir yüksek sanat olarak ilgiye değer bulan her okurun kitaplığında bulunması gereken bir eserdir. Sade ve akıcı bir üslupla ele alınmış bu kaynak kitap sinema sanatı konusunda kavramsal sıkıntılar çekenlere de rehber olabilecek özet betimlemeler getirmektedir.

Dünya Sinemasında Akımlar, Fütürizm, Sovyet Toplumsal Gerçekçiliği, Alman Ekspresyonizmi, Fransız Avant-Garde Sineması, Şiirsel Gerçekçilik, İngiliz Belge Okulu, İtalyan Yeni Gerçekçiliği, Fransız Yeni Dalgası, Özgür Sinema, Amerikan Deneysel Sineması, Yeni Sinema gibi sinema akımlarının kısa serüvenlerini, sosyolojik analizlerini, tarihçelerini, kavramsal özelliklerini ve sanatsal merdivende işgal ettikleri basamakları düşünsel olarak yerli yerine oturtabilmek için kılavuz değeri taşıyan bir eserdir” yorumunda bulunuyor.

Sanatsal alanda değer bulan her okurun kitaplığında bulunması gereken bu eserde, dünya sineması her dönem ve her açıdan tek tek inceleniyor.ETİKETLER

haber