Politika

YAZICI: ÜLKE SAHİPSİZ DEĞİL  SAKARYA (A.A)

18 Aralık 2010 21:12

-YAZICI: ÜLKE SAHİPSİZ DEĞİL  SAKARYA (A.A) - 18.12.2010 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, dil tartışmasının ardından Genelkurmay Başkanlığının yaptığı yazılı açıklamaya ilişkin ''Bu kararı biz kendi içimizde toplanıp değerlendirmedik ama doğrusu bir kelimeyle ifade etmek gerekirse, çok şık ve uygun bulmadığımı ifade etmek isterim. Ülke sahipsiz değil, ülkenin sahibi de parlamentodur'' dedi.  Sapanca'daki Güral Otel'de yapılan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 10. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Yazıcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Yazıcı, bir gazetecinin dil tartışmalarıyla ilgili sorusu üzerine Türkiye'de değişik etnik kökene sahip olan insanların bulunduğunu belirterek, ''Türkiye'de değişik etnik kökene sahip insanlar elbetteki kendi yaşamlarıyla alakalı neyi biliyorlarsa, onunla amaçlarını ifade edecekler, çok doğal, öteden beri bizim bakışımızda bu. Ama biz, üniter bir devletiz. Devletin resmi dili, eğitim dili Türkçe'dir'' dedi.  Ortaya atılanların bir ikilik durumunu kast etmesi halinde kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Yazıcı, bu türden bir yaklaşımın bu topraklarda birlikte yaşayan insanlara bir yararının olmayacağını söyledi.  Yazıcı, Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) Türkiye'nin bu sorununun çözümüne katkı vermesi gerektiğini kaydederek, '' Eğer bu sorunun çözümünü zorlaştırıcı argümanları kullanmaya kalkarlarsa -ki bu bana onlardan birisi gibi geliyor- bu sorunun çözümünü zorlaştırır. Herkesin ayağını yere basması lazım. Ama elbetteki o insanlar, Kürtçe biliyorsa Kürtçeyle amaçlarını anlatacaklar, Kürtçeyle ifade edecekler ama bunun ötesinde bir eylem biçiminin toplumda kabul görmesi, taraftar bulması söz konusu değil. Hatta bunun bana göre terörizme angaje olmamış kesimlere, Kürt vatandaşlarımıza sorduğunuz zaman bile kabul edeceklerini sanmıyorum'' diye konuştu.  -GENELKURMAY'IN AÇIKLAMASI-  Gazetecilerin Genel Kurmay Başkanlığı'nın dil tartışmaları üzerine yaptığı yazılı açıklamayı sorduğu Yazıcı, konuyu henüz toplanıp değerlendirmediklerini söyledi.  Yazıcı, bu konudaki sözlerine şu şekilde devam etti: ''İçeriği bir yana, içerikte bazı cümlelere rezervim var ama bunun ötesinde Anayasa ve yasalar çerçevesinde, hukukun üstünlüğü ilkesini de gözettiğimizde onların görev alanına girdiği kanısında değilim. Ülke sahipsiz değil, ülkenin sahibi var, ülkenin sahibi de parlamentodur, hükümettir, devletin bütün organlarıdır. Bu şema içerisinde sadece bir grup sahibi, diğerleri sahiplik dışında diye bir algıya yol açacak beyanları kesinlikle doğru bulmuyorum'' AK Parti iktidarının Türkiye'de sosyal politikaları somut şekilde projelendirdiğini ve uyguladığını vurgulayan Yazıcı, hayata geçirdikleri projelerle hiçbir alanda boşluk bırakmadıklarını belirtti.  Yazıcı, hiçbir alanda boşluk bırakmadıkları için Türkiye'deki sosyal demokrat ve sol partilerin proje üretemez duruma geldiğini ifade ederek, '' AK Parti Türkiye'de var olan her soruna el atmış imkanlar ölçüsünde bir çözüm yoluna koymuş. Türkiye'de de gerçekten sosyal güvenlikten yoksun vatandaşlarımızın asgari ücret ölçü olmamak üzere, sosyal yardımlaşma fonunu en etkin şekilde, en doğru şekilde hiçbir ayrım yapmadan, coğrafi ayrım yapmadan, insanlarımız arasında ayrım yapmadan uygulama yapıyoruz. Belki coğrafi olarak şöyle bir farklılığımız var; doğuya, güneydoğuya bir pozitif ayrım yaparak sosyal yardımları yüzde 50 daha fazla gönderiyoruz'' diye konuştu.