Gündem

Yayın yasağının gerekçesi: Devletin zafiyetini gösteren yayınlar!

İşte Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın nedeni

17 Haziran 2014 20:31

Musul haberlerine görsel, yazılı ve internet basınında yayın yasağı getirilmesi talebi kabul edilen savcı Durak Çetin, yasağa gerekçe olarak “mağdur edilen başkonsolos ve görevlilerin yaşamsal güvenliklerinin sağlanması ve bu konuda gereksiz, gerçeğe aykırı ve devletin zafiyetini ortaya koyacak şekilde yayınlar yapılmasını” gösterdi.

Ankara Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu’nda görevli savcı Sadık Bayındır tarafından yürütülen Musul’daki konsolosluk görevlilerinin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından rehin alınması ile ilgili soruşturmaya yayın yasağı getirilmesi konusundaki talebine ulaştı.
Bayındır’ın izinli olması nedeniyle yayın yasağı talebi aynı büroda görev yapan savcı Durak Çetin tarafından yapıldı. Çetin’in 15 Haziran günü Ankara 3.Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği talep yazısında, yapılan yayınlarda “devletin zafiyetlerin ortaya konulduğunu” ve “sadece soruşturma içeriği için değil, Musul’da yaşanan olaylar konusunda da yayın yasağı konulması gerektiğini” ifade etti.

Talebi ilk değerlendiren mahkeme, soruşturma için delil olarak gazete kupürlerinin sunulmasına dikkat çekerek talebi reddetti. Karara itiraz eden savcılığın ikinci başvurusu Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi ve yayın yasağı konuldu.

‘Devletin zafiyetini ortaya koyacak şekilde yayınlar’

 

Savcı Çetin, 3.Sulh  Ceza Mahkemesi’ne yaptığı ilk yayın yasağı başvurusunda şu gerekçeleri sıraladı: “Mağdur edilen başkonsolos ve görevlilerin yaşamsal güvenliklerinin sağlanması ve bu konuda gereksiz, gerçeğe aykırı ve devletin zafiyetini ortaya koyacak şekilde yayınlar yapılması nedeniyle soruşturma dosyasında yayın yasağı alınması gerektiği kanaatine varılmıştır. Soruşturma konusunda yalan yanlış haberlerin önüne geçilmesi amacıyla ve mağdur edilen Türk vatandaşların güvenliklerinin sağlanması için CMK 157 ve Basın Kanunun 3. maddesine göre olay ve soruşturma konusunda yayın yasağına karar verilmesi kamu adına talep olunur.”

3. Sulh Ceza Mahkemesi Hâkimi Mustafa Yüksel, talebi reddederken gerekçe olarak şu ifadeleri kullandı: “Basın özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak ancak başkalarının şöhret ve haklarına, toplum sağlığının ve ahlakının milli güvenlik, kamu düzenliği, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlanabilir. Bu düzenlemenin getirilmesine karşın sınırlama yerine yayın yasağı talep edilen yazıda, gereksiz, gerçeğe aykırı ve devletin zafiyetini ortaya koyacak şekilde yayınlar yapılmasından söz edilmesine rağmen soruşturma evrakına eklenen gazete ve gazete kupürlerinin olayı gerçekleştiren şüpheliler hakkında res’en soruşturma açılmasında delil olarak kabul edildiği anlaşılmakta bu sebeple başsavcılığın talebinin reddine karar verilmiştir.”

‘Güvenlik hususları nazara alındığında…’

 

3. Sulh Ceza Mahkemesi Hâkimi Yüksel’in kararına itiraz eden savcılığın başvurusu Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Şatır tarafından şu ifadelerle kabul edildi:

 

“Her ne kadar Ankara 3.Sulh Ceza Mahkemesi’nin 15.06.2014 tarihli kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yayın yasağı konulması talebinin reddine dair karar verilmiş ise de,  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu’nun mağdur edilen Başkonsolos ve görevlilerin yaşamsal güvenliklerinin sağlanması ve bu konuda gereksiz gerçeğe aykırı ve devletin zafiyetini ortaya koyacak şekilde yayınlar yapılması nedeniyle yürütülen soruşturmaya ilişkin olarak itiraz talep yazısı ekli hazırlık dosyası kapsamına göre yapılan soruşturma konusunun gerçek bir olaya dayandığı anlaşılmakla kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması milli güvenlik hususları nazara alındığında itirazın kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.”


Yazılı, görsel ve internet basınında yasak

 

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ilgili kararı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun internet sitesinde paylaşıldı. “Soruşturma tamamlanıncaya kadar her türlü yazılı, görsel basın ve internette yayın yasağı konulmasına karar verildiği” bildirilen metinin ilgili bölümü şöyle:

"Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 16 Haziran 2014 tarihli ve 2014/566 Değişik İş No'lu kararıyla, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu’nun 2014/84425 sayılı dosyasıyla ilgili olarak, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu’nda bulunan ve IŞİD terör örgütü tarafından bilinmeyen bir yere götürülen Türk vatandaşlarının güvenliklerinin sağlanması için, soruşturma tamamlanıncaya kadar her türlü yazılı, görsel basın ve internette CMK 157 ve 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3 ve Anayasa'nın 26/2 maddesi gereğince yayın yasağı konulmasına karar verilmiştir."

 

 

İlgili Haberler