Ekonomi

Yatırım fonları ve repo işlemlerine İslami bankacılık dahil edildi

10 Şubat 2021 16:13

Yatırım fonu tanımına inançlı mülkiyet esasına göre oluşan portföy eklendi. Repo işlemlerine de faizsiz bankacılık dahil edildi.

Dünya’nın haberine göre bankaların repo ve ters repo işlemlerine ilişkin esasları düzenleyen yönetmelik kapsamına da faizsiz bankacılık işlemleri ilave edildi.

Bankalarca Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4’üncü maddesine de ‘yatırım fonu’ adlı bir bent eklendi. Bu tanımda ise “inançlı mülkiyet esasına göre SPK tarafından belirlenen varlık ve haklardan oluşan portföyler” ibaresinin yer alması dikkat çekti.