Gündem

Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu: Boş konuşuluyor, Türkiye'de bir siyasi parti için kapatma davasını sonuçlandırma imkânı yok

31 Ocak 2021 11:18

Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, HDP'nin kapatılması tartışmalarına ilişkin, "‘Şu parti kapatılsın, kapatılmasın' diye yapılan konuşmalar birer lafügüzaf. Türkiye'de bir siyasi parti için kapatma davasını sonuçlandırma imkânı yok" değerlendirmesini yaptı. 

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Kanadoğlu, "Şu parti kapatılsın, kapatılmasın' diye yapılan konuşmalar birer lafı güzahtır. Yani boş sözlerdir. Artık Türkiye'de bir siyasi partinin, Anayasamızda belirtilen eylemlerin odağı olarak kabul edilse, kapatılması için dava açılsa bile kapatılmasına imkan yok. Parti yönetimi, partisini fesheder ve aynı isimle kurabilir. Yani açılmış olan bir kapatma davasını sonuçlandırma imkânı yok." ifadesini kullandı.

Kanadoğlu, "Siyasi Partiler Kanunu'nun (SPK) 108'inci maddesine göre, kapatma davası açıldıktan sonra, parti yönetimi, partinin feshine karar vermiş olsa bile, açılmış olan kapatma davası devam ederdi. Onun tabi sonuçları da kapatmaya neden olanlar hakkında siyaset yasağı da getiriliyordu. Anayasa Mahkemesi, SPK'nun 108'nci maddesindeki bu hükmü iptal etti. İptal edilince şu manzara çıktı: Eğer parti yönetimi, dava devam ederken partinin feshine karar verirse, açılmış olan kapatma davası düşer. Dolayısıyla, ertesi gün aynı isimle aynı parti tekrar kurulabilir. Anayasa'da şu hüküm var: Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılmasına karar verilen herhangi bir parti yeniden kurulamaz. Ama kapatma gerçekleşmeden, parti yönetimi, partiyi kapatırsa dava düşeceği için, ertesi gün o siyasi parti yeniden açılabilir" yorumunu yaptı.