Gündem

Elektrik faturasındaki 'kayıp-kaçak' bedelinde son karar belli oldu

04 Mart 2020 11:59

Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi, vatandaşların ödemek istemediği kayıp-kaçak bedellerinin faturalara yansıtılmasına ilişkin uygulamanın 2016'da yürürlüğe giren yasa değişikliğiyle hukuka uygun hale geldiğine karar vererek, kayıp-kaçak bedellerine ilişkin tahsilatın tüketiciye iadesine karar verilemeyeceğine hükmetti.

Marmaris'te bir vatandaş, adına kayıtlı elektrik tesisatlarına ait faturalarda tahakkuk ettirilen kayıp-kaçak bedelinin iadesi istemiyle 2014'te Marmaris Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Hakem heyeti, başvurucunun şikâyetini kabul ederek 2016'da kayıp-kaçak bedeli olarak alınan 298 liranın vatandaşa iadesine karar verdi. 

Elektrik Perakende Şirketi ise dava konusu uygulamanın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun idari düzenlemesine dayalı olarak yapıldığını ve mevzuata aykırı olmadığını ileri sürerek, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptaline karar verilmesi istemiyle dava açtı.

Davaya bakan yerel mahkeme, davacı şirket tarafından davalıdan tahsil edildiği belirtilen kayıp-kaçak bedelinin hukuka aykırı alındığı değerlendirilerek, hakem heyeti kararının iptal istemini reddetti. Karar, temyiz edilmeksizin kesinleşti.

Yargıtay kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanlığı kanun yararına kararın bozulmasını istedi, Yargıtay bozdu

Adalet Bakanlığı ise yerel mahkemece kesin olarak verilen hükmün kanun yararına bozulmasını istedi.

Bu nedenle dosya Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi’ne geldi. Daire, kanun yararına temyiz istemini kabul ederek, hükmün sonuca etkili olmamak üzere bozulmasına karar verdi.

Yargıtay gerekçe olarak, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 21 Mayıs 2014 tarihli kararıyla bu bedelin mevcut mevzuat kapsamında tüketicilerden alınmasının hukuka uygun olmadığını kabul ettiği hatırlatıldı. 3'üncü Hukuk Dairesi kayıp-kaçak bedelinin, tüketicilerden tahsil edilemeyeceğini kabul ettiği aktarıldı.