Gündem

Yargıtay, ÇHD davasında 85 yıldan fazla hapis cezasını “vicdanıyla” onadı

15 Eylül 2020 16:45

ÇHD davasında yargılanan avukatlarla ilgili kararını açıklayan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, avukatlar Barkın Timtik, Selçuk Kozağaçlı ve Ezgi Çakır hakkındaki hükümler hariç 8 avukata verilen cezaların onanmasına hükmetti. Avukat Ebru Timtik ölüm orucunda hayatını kaybettiği için onunla ilgili karar verilmesine yer olmadığı ifade edilirken, ölüm orucunu sona erdiren avukat Aytaç Ünsal’ın ise tedavisi bitene dek infazı ertelenecek.

bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre Yargıtay, adil yargılanma hakkı için ölüm orucu yapan avukatların cezasını onadığı kararında şu ifadeleri kullandı: “…alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı…”

Suç: Avukatların müvekkiliyle özdeşleşmesi

Yargıtay kararında, “avukatların müvekkiliyle özdeşleşmesi” suç olarak değerlendirildi:

“Herhangi bir terör örgütü mensubunun Avukatlık görevi kapsamında savunmasını üstlenmek meşru olup yasalarca yasaklanmış hallerden değildir. Ancak avukatların müvekkiliyle özdeşleşmesi, savunma hakkını aşar biçimde müvekkilinin bireysel hak ve hukukunu korumaktan ziyade terör örgütünü ve diğer mensuplarını koruyucu davranışta bulunmak, müvekkillerini güvenlik güçlerine ve yargı mercilerine karşı yasa dışı eylemlere yöneltmek fiillerinin görevle bağdaşmayacağı tartışmadan vareste olup, görevin ifası kapsamında değerlendirmeye olanak bulunmamaktadır.”

“Delilleri incelemek çok zaman alırdı”

Sanıklar, delillerin hukuka aykırı şekilde elde edildiğini ifade ederek temyize başvurmuştu. Yargıtay bu konuyla ilgili de şu kararı verdi: “…delillerin incelenmesi için normal koşullar dışında uzunca bir zaman diliminin gerekeceği, el konma anında kopya alıp ilgilisine teslim etme imkanı bulunmamasına göre; suç tarihindeki mevzuata göre yapılan işlemde açık bir şekilde hukuka aykırılık görülmemiştir.”

Davada reddi hakim incelemesinin usule uygun yürütülmediği kabul eden Yargıtay, bunu bozma nedeni görmedi: “Hakimin reddine ilişkin talep mahkemece geri çevrilmiş olup itiraz süresi beklenmeden karar verilmiş ise de; temyiz denetiminde incelenen ret nedenleri davadan çekilmeyi gerektirir nitelikte olmadığından, sonuca müessir görülmeyen usuli eksiklik bozma nedeni olarak kabul edilmemiştir.”

Ayrıca toplam üç celsede verilen karar öncesinde “müdafilere söz hakkı verildiği ve sanıkların savunma haklarını kullanmaları için yeterli imkan sağlandığı” ileri sürüldü.

Üç avukatla ilgili kararda dosya inceleme

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince, TCK'nın 314/1 maddesi uyarınca "örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilen Barkın Timtikin “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı diğer davayla birlikte değerlendirilmesine karar verildi.

Bu davada “örgüt üyeliği” suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verilen Selçuk Kozağaçlı’nın ise diğer davada “örgüt yöneticiliğinden” yargılandığı ifade edilerek yine birlikte değerlendirme kararı verildi.

Sanık avukatlardan Ezgi Çakır’a yerel mahkemece 8 yıl hapis cezası verilmişti. Yargıtay, Çakır’ın, sanıklardan Ahmet Mandacı, Zehra Özdemir, Ayşegül Çağatay, Yağmur Ereren, Didem Baydar Ünsal ve Yaprak Türkmen gibi Türk Ceza Kanunu’nun 314-3, 227-2 maddeleri uyarınca “örgüte bilerek isteyerek yardım etme” suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmetti.

Diğer sanıklara verilen ve Yargıtayca onanan hapis cezaları ise şöyle:

Özgür Yılmaz: 13 yıl 6 ay

Behiç Aşçı: 12 yıl

Şükriye Erden: 12 yıl

Engin Gökoğlu: 10 yıl 6 ay

Aytaç Ünsal: 10 yıl 6 ay

Süleyman Gökten: 10 yıl 6 ay

Ayçan Çiçek: 9 yıl

Naciye Demir: 9 yıl

Ne olmuştu?

ÇHD davasında 20 Mart 2019’daki duruşmada kararını açıklayan mahkeme, avukatlara 18 yıl 9 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezalarına hükmetmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de Ekim 2019’da itirazları reddederek dosyayı Yargıtay’a göndermişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında verilen 159 yıldan fazla cezanın, avukat Barkın Timtik’e verilen ceza hariç onanması yönünde görüş bildirdi.

Tebliğnamede sadece, TCK'nın 314/1 maddesi uyarınca "örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilen avukat Barkın Timtik’in cezasının bozulması, onun da diğer avukatlar gibi “örgüt üyeliğinden” cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

Savcılığın tebliğnamesi Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderildi.

Derneğin yöneticilerinden avukat Ebru Timtik ile ÇHD üyesi avukat Aytaç Ünsal adil yargılanma hakkı için ölüm orucuna başladı.

Avukatların tahliyesi için Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru,  “Maddi veya manevi bütünlüklerine yönelik ciddi bir tehlike yok”  denilerek reddedildi.

Avukat Ebru Timtik, tutulduğu, Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde eyleminin 238. gününde 27 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

3 Eylül'de tahliye edilen avukat Aytaç Ünsal, 213 gün süren ölüm orucu eylemine 4 Eylül'de son verdi. Ünsal'ın tedavisi devam ediyor.