Gündem

Yargıtay: Başsavcıların iade yetkisi bulunmuyor

04 Ocak 2021 08:19

Yüksek Mahkeme, Cumhuriyet Başsavcılarının savcılar tarafından verilen takipsizlik kararlarını iade edemeyeceğine, bunun üzerine hazırlanan iddianamelerin de geçersiz olduğuna hükmetti.

Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcılıklarının denetim ve gözetim yetkilerine ilişkin önemli bir karar verdi. Emsal niteliğindeki kararda, “Başsavcıların gözetim ve denetim yetkisi, bir suç soruşturması sonucunda hangi kararın verilmesi gerektiği yönündeki emirleri veya kararın onanmasını/iade edilmesini kapsamaz” denildi.

Başsavcı iade etti

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016'da 6 kişi hakkında Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet suçundan soruşturma başlattı. Başsavcı Vekili takipsizlik kararı vererek, dosyayı “görüldü işlemi” için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısına gönderdi. Başsavcı, dava açılmasının uygun olacağı görüşüyle takipsizlik kararını iade etti.

Adalet Bakanlığı'ndan itiraz

Karara yapılan itiraz Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilince, Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma talebinde bulundu. Cumhuriyet Savcısı'nın soruşturma evresinin asıl yetkilisi olduğu açıklandı.

 Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK), “Takipsizlik kararına itiraz edenler arasında başsavcıların bulunmadığı” kaydedildi.

Kararda şöyle denildi:

"Cumhuriyet savcısı tarafından elektronik imza ile imzalanan kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın hiçbir onay işlemine gerek olmadan hukuken geçerli hale geleceği anlaşılmıştır.  Başsavcının takipsizlik kararını iade etmesi üzerine hazırlanan iddianamenin hukuki değerinin bulunmadığı saptanmıştır."