Kültür-Sanat

‘Yaklaş 2030, Co-Art Co-Act’ sergisi |Murat Germen: Yerel kültürü sahiplendiğin zaman ‘ulusalcılık’la suçlanıyorsun…

Özyeğin Üniversitesi, özel bir seçkiyle 17. İstanbul Bienali paralel etkinlikleri arasında yer alıyor

22 Kasım 2022 16:23

T24 Kültür Sanat

Özyeğin Üniversitesi, ‘küresel sorunların çözümü için sanat ne yapabilir?’ sorusu ile hayat bulan ‘Yaklaş 2030 |Co-Art Co-Act’ projesini basın mensuplarına anlattı.  Sergide kendi eseri de bulunan fotoğraf sanatçısı ve akademisyen Murat Germen, projeden bahsederken ‘yerel kültürü sahiplenmeye’ ilişkin olarak önemli bir vurgu yaptı.

Germen, “Yerel kültürü sahiplendiğin zaman ulusalcılıkla suçlanıyorsun, bunu siyasal bir meseleye dönüştürmek doğru değil” görüşünü dile getirdi.

Murat Germen, projede bulunan eserini anlatırken şunları söyledi:

“Dünya üzerindeki her şehir aynılaşmaya başladı, küreselleşmek demek bu değil. Yerel kimlikler kaybolmaya başlıyor ve enteresandır ki yerel kimliğin bir parçası olan insanlar da bir sorun olmadan bu durumu kabulleniyorlar. Sahiplenmiyorlar, çünkü sahiplenmek ‘ulusalcılık’  gibi şeylerle suçlanmaya yol açıyor. Halbuki insanın kendi kültürünü sahiplenmesi kadar doğal bir şey olamaz. Bunu siyasal bir meseleye dönüştürmenin doğru olmadığını düşünüyorum, bu kültürel bir meseledir.”

Sürdürülebilirlik için Sanat: Yaklaş 2030 | Co-Art Co-Act

17 BM Sürdürülebilir Kalkınma Amacına (SKA) vurgu yapan Yaklaş 2030 | Co-Art Co-Act, seçkisiyle 17. İstanbul Bienali paralel etkinlikleri arasında yer alıyor. Bu yıl platformdaki tek üniversite olan Özyeğin Üniversitesi, bu seçkiyle genç sanatçıların eserlerini SKA’lar ile ilişkilendirerek toplumsal, çevresel ve ekonomik konuları dert eden sanatseverlerle buluşturuyor ve toplumu harekete geçmeye davet ediyor.

Sürdürülebilirliği sanat aracılığıyla kolektif bir şekilde tartışarak ve üreterek yeniden ele alan ve insanları çözümün bir parçası olmaya davet eden seçkide, 16 eser yer alıyor ve Bireşmiş Milletler Kalkınma Ajansı -UNDP de bir eserle projeye katkı sunuyor. Multidisipliner ve kolektif bir ortamda harekete geçmeyi temsil eden projenin bütünü ise SKA 17’yi tanımlıyor. 

Başta Özyeğin Üniversitesi koleksiyonundan olmak üzere genç sanatçıların eserlerine ağırlık verilen seçki, Bienal boyunca ve ardından Ocak 2023’e kadar üniversitenin Çekmeköy’deki Kampüsü’nde ziyarete açık olacak.

“BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı tüm eğitim faaliyetlerimizin merkezine aldık”

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk

Yükseköğretim kurumlarının sürdürülebilir bir dünya için taşıdığı gücün ve sorumluluğun bilinciyle ‘Yaklaş’ oluşumunu hayata geçirdiklerine değinen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk de basın buluşmasında şunları söyledi: 

“Bölgesel ekonomik büyümenin itici gücü olarak stratejik bir konuma sahip olan üniversitelerin, nicel bir büyümeden ziyade nitelikli ve sürdürülebilir kalkınmayı önceliklendirmeleri gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, Özyeğin Üniversitesi olarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı tüm eğitim, araştırma, topluma katkı ve kampüs faaliyetlerimizin merkezine aldık ve hem UN Global Compact hem de UN PRME imzacısı olarak güçlü bir taahhütle ilerliyoruz.

 

Kampüsümüzün LEED sertifikalı binalarından Sıfır Atık politikamız gibi davranışlarımızı şekillendiren yaşam biçimimize, eğitimlerin içeriğinden araştırma konularımıza kadar insana yakışır bir dünya için hem bireysel hem de kolektif bir dönüşümde aktif rol almayı önemsiyoruz.

 Bu çalışmalarımıza bir örnek olan ‘Yaklaş’, köklü bir dönüşüm hedefiyle düşünce serisi olarak başlattığımız, Üniversitemizin transdisipliner çalışma kültürünü yansıtan ve dört yıldır farklı açılımlarla çeşitlenerek devam eden bir oluşum. Bu serinin üçüncü açılımı olan Yaklaş 2030 | Co-Art Co-Act ile de küresel sorunlara sanatın sunabileceklerinin keşfi ve farkındalığı için sıra dışı bir deneyim alanı sunuyoruz.

Sanatın küresel sorunların çözümü için potansiyeline odaklanarak, üniversite sanat koleksiyonundaki (UNIART) eserlerin yer aldığı bu özgün sergiyi paneller ve çok disiplinli sanat atölyeleri ile destekleyerek herkesi sürdürülebilirlik yolculuğunun bir parçası olmaya davet ediyoruz.”
TIKLAYIN | Murat Germen’le bir fotoğraf yolculuğu

Murat Germen gerçekliği adeta kabuklarını soyar gibi katmanlandırabiliyor. Böylece kente dair, sosyal yaşama dair bütün dönüşümleri bir süreç içinde görüntülüyor, yani hareket halinde yakalıyor.