Politika

Yabancılara taşınmaz edinme hakkı kanun tasarısı, TBMM'de TBMM (A.A)

23 Ocak 2012 14:38

-Yabancılara taşınmaz edinme hakkı kanun tasarısı, TBMM'de  TBMM (A.A) - 23.01.2012 - Yabancı uyruklu kişiler, Türkiye'de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilecek. Tapu Kanunu ve Kadastro Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu. Tasarıya göre, ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Dışişleri Bakanlığının görüşü üzerine Çevre ve Şehircilik ile Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşları olan yabancı uyruklu kişiler, Türkiye'de taşınmaz ve sınırlı ayni hak elde edebilecekler. Bu kişilerin ülke genelinde edinebilecekleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam yüzölçümü 30 hektarı geçemeyecek. Çevre ve Şehircilik ile Maliye Bakanlıkları ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde, bu miktarı iki katına çıkarabilecek. Söz konusu Bakanlıklarca belirlenen ülkelerin vatandaşları dışındaki yabancı uyruklu kişilerin miras yoluyla edindikleri taşınmaz ve sınırlı ayni hakların intikal işlemleri yapılarak tasfiye edilecek. Yabancı ülkelerdeki ticaret şirketleri, ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde taşınmaz ve sınırlı ayni hak elde edebilecekler. Yabancı uyruklu kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan ticaret şirketleri dışındakiler, Türkiye'de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinemeyecek. Kanuna aykırı şekilde edinilen mal ve sınırlı ayni haklar tasfiye edilecek.  Askeri yasak bölgeler, askeri güvenlik bölgeleri, stratejik bölgeler ve özel güvenlik bölgelerinin haritaları Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığa verilecek.  -Uluslararası sermayeli şirketler- Yabancı uyruklu kişilerin, yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş şirketlerin ve uluslararası kuruluşların yüzde 50 veya daha fazla oranda hissesine sahip olduğu şirketler, Türkiye'de taşınmaz mülkiyet ve sınırlı ayni hak edinebilecek. Söz konusu hisse hakkına sahip olmayan ancak şirket ana sözleşmesi ile yönetim hakkına sahip olan yabancu uyruklu kişiler, şirketler ve uluslararası kuruluşlar da taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak elde edebilecekler. Tasarı ayrıca, tapu müdürlüğü görevlilerince ''mirasçılık belgesi'' düzenlenmesine imkan tanıyor. Anayasa Mahkemesinin  iptal kararları doğrultusunda değişlik yapılmasını da düzenleyen tasarıya göre, tapuda kayıtlı taşınmaz malın; kayıt sahibinin 20 yıl önce gaipliğine karar verilmiş veya tapu sicilinden malikin kim olduğu anlaşılamamış ise çekişmesiz ve aralıksız 20 yıl müddetle ve malik sıfatıyla zilyet bulunan kişi adına tespit olunacak.

ETİKETLER

haber