Gündem

Yabancılara 6 ayda 6 milyon metrekare tarım arazisi satıldı

18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6302 sayılı yasa ile yabancılara tarım arazisi satışının önü açıldı

12 Aralık 2012 21:48

 

- Hülya Karabağlı

 

Ankara

 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar’ın verdiği bilgiye göre, yabancılara tarım arazisi satışının önünü açan 6302 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinin ardından 6 ayda 6 milyon metrekareye yakın tarım arazisinin yabancılara satıldığını kaydetti. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in yabancılara tarım arazisinin satışına ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi: 6302 sayılı Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un yürürlüğe girdiği 18 Mayıs 2012 tarihinden itibaren yabancı uyruklu gerçek kişiler tarafından niteliği "tarla, bahçe, bağ, zeytinlik" gibi tarım arazisi olan 1.969.849 m2 taşınmaz edinilmiştir. Anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yabancı sermayeli şirketler tarafından niteliği "tarla, bahçe, bağ, zeytinlik" gibi tarım arazisi olan toplam 3.900.366 m   taşınmaz edinilmiştir. Anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 7.377 yabancı gerçek kişi tarafından toplamı 3.616.557 m2 olan 7.433 adet taşınmaz edinilmiştir.

Yabancı sermayeli şirketler tarafından edinilen taşınmazlara ilişkin bakanlığın verdiği bilgilerde ise 44 yabancı tüzel kişi 517.028,18 metrekarelik 121 taşınmaz edinirken, 60 yabancı tüzel kişi de 46. 722, 76 metrekare büyüklüğünde  567 kat mülkiyeti edindi.

18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6302 sayılı yasa ile yabancılara tarım arazisi satışının önü açılmış, yasa ile yabancı gerçek kişilerin toprak alım sınırı 25 dönümden 300 dönüme çıkarılmıştı. Ayrıca Bakanlar Kurulu ile bu alım miktarının 600 dönüme kadar çıkarılabilmesine imkan tanınmıştı. Yine ortaklarının tamamı veya büyük bir bölümü yabancı olan şirketler için ise tarım arazisi ve tarım dışı arazi alım sınırlaması da kalkmıştı.