Politika

Vekil dokunulmazlığı İHAM'da temyize gidiyor

İHAM, CHP Milletvekili Atilla Kart'ın dokunulmazlık davasının temyiz niteliğindeki Büyük Daire'de görülmesine karar verdi

16 Aralık 2008 02:00

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM), CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın "Adil yargılanma hakkının engellendiği ve hak ihlali yapıldığı" iddiasıyla açtığı davanın temyiz niteliğindeki Büyük
Dairede görülmesini kararlaştırdı.
İHAM'den bugün yapılan yazılı açıklamada, davanın Büyük Dairede görülmesi talebinin kabul edildiği bildirildi. Büyük Dairede gerek görülmesi halinde başvuruyla ilgili bir kez daha
duruşma düzenlenebilecek.
 
İHAM'nin ilgili dairesi 8 Temmuz tarihinde aldığı kararda, Kart'ın başvurusuyla ilgili olarak, "Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinin 1. fıkrasını ihlal ettiği" görüşüne varmıştı. İHAM, Kart'ın talepte bulunmaması yüzünden maddi tazminata gerek görmemişti. Türk hükümeti, bu karara itiraz ederek, davanın temyiz niteliğindeki Büyük Dairede görülmesini talep etmişti.

Kart, dokunulmazlıklarla ilgili olarak TBMM'nin 22. Döneminde şahsıyla ilgili iki dosya hakkında, "kovuşturmanın ertelenmesine" dair karara karşı yaptığı itirazın TBMM Genel Kurulunda reddedilmesinin ardından, 8 Şubat 2005 tarihinde İHAM'de dava açmıştı.
Atilla Kart, yaptığı başvuruda, "Adil yargılanma hakkının engellendiği ve hak ihlali yapıldığının" tespit edilmesini istemişti.
CHP milletvekili, "Dokunulmazlıkların imtiyaz ve zırha dönüşmemesini, TBMM'nin bir sığınak yeri olmamasını, dokunulmazlıkların Anayasa ve İç Tüzük'te düzenleniş amacına uygun olarak kullanılmasını istediğini" bildirmişti.
İHAM, davayla ilgili olarak bu yıl Ocak ayında duruşma düzenlemişti.