Yaşam

Vakıf Üniversiteleri Yönetmeliği değişti

YÖK, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı.

07 Nisan 2009 03:00

YÖK, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı.

Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle, 31 Aralık 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin "Eğitim-Öğretime Açma Müracaatı Şartları"nı düzenleyen 16. maddesinin (d) bendi yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu bend, "vakıf yükseköğretim kurumunun ilk defa öğretime açılacak birimlerinden eğitim-öğretim faaliyeti için yeterli duruma getirilmiş olanların, ilgili kurulların kararı, mütevelli heyetinin olumlu görüşü üzerine üniversitede ve yüksek teknoloji enstitüsünde rektörlükçe, meslek yüksekokulunda ise müdürlükçe en geç eğitim-öğretime başlangıç döneminden önceki Aralık ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmiş olması" hükmünü içeriyordu.