Yaşam

UÜ, ÜNİVERSİTELERE ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRECEK BURSA (A.A)

06 Ekim 2010 17:52

-UÜ, ÜNİVERSİTELERE ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRECEK BURSA (A.A) - 06.10.2010 - Uludağ Üniversitesinin (UÜ), açığı bulunan üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla yeni bir program başlattığı bildirildi. UÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, UÜ Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Yönergesi, YÖK tarafından da onaylanarak yürürlüğe girdi. Yönergeye göre, UÜ, ülkenin öğretim üyesi açığını karşılamak için Devlet Planlama Teşkilatının kalkınma planlarında belirttiği öncelikli alanlarda başka üniversitelere de lisansüstü eğitim verecek ve yetiştirdiği öğretim üyelerini daha sonra ilgili üniversiteye gönderecek. UÜ, programa yeni başvurmasına karşılık, bu yıl 28 anabilim dalında 35 kişiye lisansüstü eğitim verme hakkı kazandı. ODTÜ, Hacettepe, Gazi, Ankara, Marmara, İTÜ, Ege, Dokuz Eylül, İstanbul, Anadolu, Atatürk, Selçuk, KTÜ, Çukurova, Erciyes, Yıldız Teknik üniversitelerinden sonra en fazla kontenjan alan 17. üniversite oldu. Uludağ-ÖYP Yürütme Kurulu Başkanlığına UÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esvet Açıkgöz getirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen UÜ Rektörü Prof. Dr. Mete Cengiz, ÖYP ile çeşitli üniversitelerle ikili protokoller imzalayıp bilim insanı yetiştireceklerini ve ortak araştırma etkinliklerinde bulunacaklarını belirtti. Bu işbirliği sayesinde, herhangi bir alanda etkin olan bir üniversitenin birikiminden diğer üniversitelerin de yararlanmış olacağını ifade eden Cengiz, şunları kaydetti: ''Uludağ Üniversitesi, bu yıl ticaret hukuku, ekonometri, kamu yönetimi, sistematik felsefe ve mantık, siyasi tarih, uluslararası ilişkiler, atom ve molekül fiziği, bahçe bitkileri, biyoloji, endüstri ilişkileri, felsefe, felsefe tarihi, fizik, fizikokimya, geometri, histoloji ve embriyoloji, katı hal fiziği, kentleşme ve çevre sorunları, matematik, mekanik, moleküler biyoloji, muhasebe ve finansman, sosyal bilgiler eğitimi, tekstil bilimleri, tekstil tasarımı, tekstil teknolojisi, yönetim bilimleri, yüksek enerji ve plazma fiziği anabilim dallarında olmak üzere toplam 35 öğretim üyesi yetiştirip, eğitimi talep eden üniversiteye gönderecek.''