Gündem

'Üst düzey bir siyasînin çocuklarının kendisine karşı durup, cemaate yapılanları onaylamadıkları haberini aldım'

Zaman yazarı Ali Ünal, dikkat çeken bir bilgi paylaştı

03 Aralık 2014 15:57

Zaman Gazetesi yazarı Ali Ünal, "üst düzey bir siyasînin çocuklarının kendisine karşı durup, cemaate yapılanları tasvip etmedikleri haberini aldığını ve bu kişilere tavsiyelerini ilettiğini" söyledi.

Ünal'ın Zaman'da "Çok güzel, çok bereketli günler" başlığıyla yayımlanan(3 Aralık 2014) yazısından bazı bölümler şöyle: 

Hz. Allah (c.c.), Kur’ân’da Tahrim Sûresi’nde Hz. Asya’yı (r.ah.) Firavun’un karısı olmasına rağmen imanını tam koruyup, Firavun’un amellerinden de uzak durması, Hz. Meryem’i (r.ah.) gözüne tek bir haram manzara girmeyecek ölçüde ırz ve iffetini korumuş olması sebebiyle mü’min kadınlara örnek gösterir ve bu iki mübarek kadın, hadis-i şerifte Cennet kadınlarının en büyüğü 4 kadından ikisi olarak zikredilmiştir. Evet, bazı zamanlarda bazı ameller, insanın ebedî hayatını kurtarmaya yeter. İçinde yaşadığımız şu günler, o zaman dilimlerindendir ümidini taşıyorum.

Bundan dolayı, mahut, üst düzey bir siyasînin çocuklarının kendisine karşı durup, Cemaat’e yapılanları tasvip etmedikleri haberini aldım. Haberi getirenlere şunu söyledim:

“Kendisine karşı dünyadaki babalık vazifesini ma’ruf üzere yerine getirsinler; fakat yaptıklarını asla tasvip etmediklerini ve Cemaat’in haklılığını ve mazlumluğunu açıkça, bilhassa medya üzerinden ilan etsinler. İnşâallah Hz. Asya’nın arkasında haşrolunabilirler; nitekim, günümüzde İslâm’a hizmet ederken, ırz ve iffetleri üzerinde titreyen bacılarımızın da Hz. Meryem’in, çektikleri ızdıraplara da şükürle katlananların Hz. Hatice (r.ah.) ve Hz. Fâtıma (r.ah.) annelerimizin arkasında haşrolabilecekleri ümit edilir. Evet, hem İslâm’ın istikbali, hem de ebedî istikbal âhiretimiz adına ileride hasretle anacağımız çok güzel, çok bereketli günleri yaşıyoruz.