Yaşam

Üniversite kayıtları başladı

Üniversitelere kayıtlar bugün başladı. Üniversitelere yerleşmeye hak kazanan adaylar, yerleştikleri bölüm için belirlenen tarihlerde kayıt yaptıracaklar.

31 Ağustos 2010 03:00

Üniversitelere kayıtlar bugün başladı. Üniversitelere yerleşmeye hak kazanan adaylar, yerleştikleri bölüm için belirlenen tarihlerde kayıt yaptıracaklar.


Türkiye'deki tüm üniversitelere kayıtlar bugünden itibaren 7 Eylül Salı gününe kadar yapılacak. Üniversiteyi kazanan adayların, kendileri için sınav sonuç belgesinde belirtilen günde kayıt yaptırmaları gerekiyor. Adaylardan kayıt sırasında nüfus cüzdanı ve ikametgah belgesi istenmeyecek.Kayıt için istenen belgeler şunlar:


- Mezun olunan ortaöğretim kurumundan alınan diplomanın aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi


- Aday, 0.15 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş, ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge


- 1988 ve önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak askerlik durum belgesi


- Son 6 ay içinde önden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 12 adet 4,5 cm X 6 cm boyutunda fotoğraf


- Katkı payının ödenmesiyle ilgili belge


- Kayıttan önce belirlenip, üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgeler.


ÖSYM'nin, ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunda, yükseköğretim öğrencilerinin kılık kıyafetle ilgili olarak yüksek yargı organları tarafından verilmiş kararlar ile oluşmuş bulunan hukuki mevzuata uymak zorunda oldukları belirtiliyor.Adaylara uyarılar


Adayların kayıt için bizzat kazandıkları üniversiteye başvurmaları gerekiyor. Postayla kayıt yapılmayacak. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmeyecek. Belgeler eksikse kayıt yapılmayacak. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemeyecek. Yükseköğretim kurumları kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilecek.


Üniversitelere kayıtlardan sonra boş kalacak kontenjanlar ile merkezi yerleştirme sırasında boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak.


Merkezi yerleştirmeden sonra üniversitelerin lisans programlarında 33 bin 99, ön lisans programlarında 77 bin 702 kontenjan boş kalmıştı.