Gündem

Uluslararası Örgütlenme Özgürlüğü Konferansı Tamamlandı: Otoriter devletlerle birlikte popülizm ve milliyetçilik yükseliyor

LGBTİ+ hareketi Türkiye’nin her yerine yayılmış bir dayanıklılık örneği gösteriyor

14 Haziran 2024 14:56

“Güçlü Sivil Toplum” temasıyla düzenlenen Uluslararası Örgütlenme Özgürlüğü Konferansı tamamlandı. Dünyadaki vatandaş eylemlerini ve sivil toplum örgütlenmeleri takip eden CIVICUS Alliance adına konferansa katılan Mandeep S. Tiwana, otoriter devletlerin yükselişiyle birlikte popülizm ve milliyetçiliğin arttığını vurguladı. Uluslararası Af Örgütü’nden Begüm Başdaş ise her türlü ayrımcı ortama rağmen LGBTİ+ hareketinin, Türkiye’nin her yerine yayılmış dayanıklılık örneği gösterdiğini anlattı. 

Uluslararası Örgütlenme Özgürlüğü Konferansı İstanbul’da düzenlendi. “Güçlü Sivil Toplum” temasıyla düzenlenen konferansa Türkiye, Avrupa Birliği, Balkanlar ve ABD’den uzmanlar ve Türkiye’nin 30’dan fazla şehrinden dört yüzü yüzü aşkın sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. Konferans Avrupa Birliği’nin desteğiyle, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği iş birliğinde düzenlendi.

Konferansta sivil alanın tüm dünyada dar bir alana sıkıştırıldığı ve devletlerin otoriter yöntemlerle sivil alana müdahale ettiğinin altı çizilirken sivil toplum örgütlerinin ise her türlü baskıya rağmen etki alanını genişletmeye çalıştığı ve zorluklarla mücadele ettiği vurgulandı. 

“Örgütlenme hakkı saldırı altında”

Konferansın açılışı AB Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İç İşleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke tarafından yapılırken, Fricke konuşmasında temel bir hak olan örgütlenme özgürlüğünün dünyanın pek çok yerinde saldırı altında olduğunu söyledi. Sivil alanın yaşadığı sorunlara değinen Fricke bütün olumsuzluklara ve saldırılara rağmen sivil toplum örgütlerinin temel haklarını savunmak için bir araya geldiğini ve bu sebeple umutlu olduğunu söyledi. 

Askeri önlemlerin artması sivil alanı daralttı 

Dünyadan ve Türkiye’den sivil toplumun önemli aktörlerinden 26 konuşmacının yer aldığı konferansta Bosna Hersek, Slovakya, Macaristan’dan katılımcılar kendi ülkelerindeki sivil alanın karşılaştığı zorlukları anlattı. Toplantıda Avrupa Birliği ve ABD’de gösteri hakkının engellenmesi ve  Filistin’le dayanışma gösteren kişilere  yönelen şiddet de konuşuldu. 

European Civic Forum adına konferansa katılan Aarti Narsee konuşmasında en ileri demokrasilerde bile bu sivil alanda yaşanan daralmanın görüldüğünü aktardı. İspanya ve Batı Balkanlar’da daralmanın göze çarptığını anlatan Narsee askeri önlemlerin de artmasıyla sivil alanın manevra alanının daraldığını belirtti.

Popülizm ve milliyetçilik yükseliyor 

İki gün süren konferansta örgütlenme özgürlüğü farklı boyutlarıyla konuşuldu. Sivil alanın önündeki engellerle nasıl mücadele edebileceği ve demokrasinin temel aktörü olan sivil toplum örgütlerinin nasıl güçlenebileceği tartışıldı.  

Dünyadaki vatandaş eylemlerini ve sivil toplum örgütlenmelerini takip eden CIVICUS Alliance adına konferansa katılan Mandeep S. Tiwana konuşmasında sivil alanın daralmasına karşın  küresel çaptaki örgütlenmelerin umut verici olduğunu aktardı. Otoriter devletlerle birlikte popülizm ve milliyetçiliğin de yükseldiğini belirtti. 

İnsan Hakları Ortak Platformu'ndan Feray Salman ise konuşmasında insan hakları hareketinin bilindik kalıplarından ayrılması ve ezberleri bozması gerektiğini söyledi.

LGBTİ+’ların direnci yaygınlaşmış bir dayanıklılık örneği  

Konferansta sivil toplumun olumsuzluklara nasıl direnç gösterdiği de konuşuldu. Uluslararası Af Örgütü’nden Begüm Başdaş her türlü ayrımcı ortama rağmen LGBTİ+ hareketinin, Türkiye’nin her yerine yayılmış dayanıklılık örneği gösterdiğini anlattı.