Gündem

Uluslararası Akademisyenler İnsan Hakları Örgütü: Cezaevindeki bilim adamları masum

Uluslararası Akademisyenler İnsan Hakları Örgütü, raporunda, uzun tutukluluk sürelerine ve imkan olmayan durumalarda dahi "delil karartma şüphesi"nin dillendirildiğine yer verdi

14 Ekim 2013 00:24

Hülya Karabağlı / ANKARA 
 
CHP İstanbul  Milletvekili Oktay Ekşi, Uluslararası Akademisyenler İnsan Hakları Örgütü'nün Hapisteki Akademisyenlerle ilgili raporunda, Türk bilim adamının “adaletsiz bir yargılama sürecine maruz kaldıklarını” ve "masum" olduklarını" ileri sürdüklerini söyledi.  Raporla ilgili bir basın açıklaması yapan Ekşi, "Bundan anlaşılıyor ki yargımız adalet dağıtma konusunda maalesef çok yetersizdir” dedi.
 

Hapisteki  bilim adamlarını araştırdılar  

 
“Uluslararası İnsan Hakları Örgütü”nün (International Human Rights Network) görevlendirmesi sonucu 6-16 Şubat 2013 tarihlerinde Türkiye'de “Akademisyenlerin ve diğer bilim insanlarının maruz kaldığı suçlamalar” konusunu araştıran Uluslararası Akademisyenler İnsan Hakları Örgütü temsilcileri Carol Corillion, Peter Diamond ve Hans-Peter Zenner tarafından hazırlanan rapor, tanınmış 8 Türk bilim adamının “adaletsiz bir yargılama sürecine maruz kaldıklarını” ve “masum olduklarını" ileri sürdü.
Raporu kamuoyuna duyuran CHP İstanbul MilletvekiliOktay Ekşi, “Türkiye'deki  bilim adamları, mühendisler ve tıp doktorları - Bir İnsan Hakları Görevi” başlıklı rapora gönderme yaparak, “Bundan anlaşılıyor ki yargımız adalet dağıtma konusunda maalesef çok yetersizdir” dedi.
 

8 akademisyen itham edildikleri suçları işlemedi  

 
Ekşi’nin verdiği bilgiye göre raporda, “Özellikle durumları hakkında endişe verici bilgiler edindikleriProf. Dr. Kemal Aldemdroğlu (İstanbul Üniversitesi eski Rektörü), Prof. Dr. Ferit Bernay (Ondokuz Mayıs Üniversitesi eski Rektörü), Prof. Dr. Büşra Ersanlı (Marmara Üniversitesi - Siyaset Bilimci, örğetim üyesi), Prof. Dr. Kemal Gürüz (Kimya Mühendisi, Eğitimci,YÖK Eski Başkanı), Prof. Dr. Mehmet Haberal(Başkent Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu (Tıp Doktoru, İnönü Üniversitesi eski Rektörü), Dr. Faruk Yarman (Elektronik Mühendisi ve eski CEO) ve Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran (Tıp Doktoru, Uludağ Üniversitesi eski Rektörü) hakkında, ulaşabildikleri tüm resmi ve özel çevrelerden bilgi toplayan grup, “Kanıtlardan, bu 8 akademisyenin itham edildikleri suçları işlemedikleri sonucuna vardık” dedi. 
Raporda “Bu akademisyenleri yargılayan sistemin, uluslararası yargı standartlarını karşılamaktan çok uzak olduğu” ifade edildi. Buna sanıklardan beşinin hâkim önünde çıkmadan önce 4 yıl süreyle tutuklu kalmaları örnek gösterildi.
Keza “Yargılama süreciyle ilgili analizlerin, polisin, savcıların ve yargıçların uluslararası düzeyde kabul gördüğü için uymaya mecbur oldukları kuralları ve Türkiye’deki usul yasalarını pek çok kere ihlal ettiklerini ortaya koyduğu” ifade edildi.
Raporda, 
Dr. Faruk Yarman’ın durumunun “derhal serbest bırakılmasını” gerektirecek kadar açık olduğu belirtildikten sonra ( Dr. Harman hakkında verilen 16 yıl hapis cezasının Yargıtay tarafından 9 Ekim 2013 tarihinde bozulması üzerine serbest bırakıldı) 
Dr. Kemal Alemdaroğlu’nun (Ergenekon davasından 15 yıl 8 ay 22 gün hapse mahkûm edildi), 
Dr. Ferit Bernay’ın (Ergenekon davasından 10 yıl hapse mahkûm edildi), 
Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın (Ergenekon davasından 12 yıl 6 ay hapse mahkûm edildiği 5 Ağustos 2013 günü serbest bırakıldı), 
Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu’nun (Ergenekon davasından 23 yıl hapse mahkûm edildi) ve 
’ın (Ergenekon davasından 10 yıl hapse mahkûm edildi) 'Adil Yargılanma Hakkı”ndan yararlanamadıkları;
Prof. Dr. Kemal Gürüz’ün (“28 Şubat” davasından tutuklu olan Prof. Gürüz de aldığı 13 yıl11 ay hapis cezası ardından Eylül 2013’de serbest bırakıldı) derhal serbest bırakılması gerektiği belirtildi. Sebep olarak da Prof.Gürüz’ün “hakkında Ergenekon davası açıldıktan sonra birçok vesilelerle yurt dışına gidip Türkiye’ye dönerek yargılanmaktan kaçmadığı”belirtildikten sonra “bilgisayarına polis tarafından soruşturmanın başında el konmuş bir insanın artık hangi delilleri karartması söz konusu olabilir, anlamak zor” denildi. 
 

Prof. Erşanlı uluslarlarası standartlara göre yargılanmalı

 
Raporda Prof. Dr. Büşra Ersanlı’nın da 7 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığına işaret edildikten sonra “Türk yargısından, arkadaşımızın uluslararası yargılama standartlarına göre yargılanmasını talep ediyoruz” denildi.
Hükümeti rahatsız edecek bir şey terör suçu sayılabilir
Raporda, Türk Anayasasının ve yürürlükteki yasaların “insan haklarını koruma” ve “demokrasi” konusunda yetersiz hatta gerçek bir demokraside kabul edilemeyecek hükümler içerdiği vurgulandı. Örnek olarak “terör” kavramıyla ilgili tanımlamaların “herhangi bir konuda hükümeti rahatsız edecek bir şey söylemeyi veya yasalara uygun bir toplantıya katılmayı kolaylıkla terör suçu saymaya” müsait olduğu vurgulandı.