Ekonomi

TUSİAD&BCG: Türkiye enerjide 3D formülüyle 34 milyar dolar ek katma değer yaratabilir

İstanbul, 2 Mayıs (DHA) - TÜSİAD ile BCG’nin hazırladığı “Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji: Kısa ve Orta Vadeli Öneriler” başlıklı rapor çalışmasında “Dijital”, “Dağıtık” ve “Düşük karbon” (3D) formülüyle 2030 yılında 99 milyar dolarlık b

02 Mayıs 2018 20:35

İstanbul, 2 Mayıs (DHA) - TÜSİAD ile BCG’nin hazırladığı “Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji: Kısa ve Orta Vadeli Öneriler” başlıklı rapor çalışmasında “Dijital”, “Dağıtık” ve “Düşük karbon” (3D) formülüyle 2030 yılında 99 milyar dolarlık beklenen katma değere ek olarak 34 milyar dolar daha katma değer yaratılabileceği belirtiliyor.
2-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ICCI Powered by Power-Gen Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı’nın ilk gününde “Sürdürülebilir Enerji” başlıklı TÜSİAD özel oturumu yapıldı.
Oturumda TÜSİAD’ın BCG ile birlikte hazırladığı “Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji: Kısa ve Orta Vadeli Öneriler” başlıklı rapor çalışmasının bulguları paylaşıldı. TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler’in moderasyonunda, TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkan Yardımcıları Korkut Öztürkmen Arkın Akbay ve TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Üyeleri Mehmet Acarla, Tamer Çalışır ve Ahmet Tohma tarafından raporun ayrıntıları ele alındı.
TÜSİAD’ın “Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji: Kısa ve Orta Vadeli Öneriler” çalışması, elektrik ve doğal gaz sektörlerindeki kazanımları, mevcut durum ve iyileştirme alanlarını ayrıntılı olarak ele alıyor.
Rapordaki öneriler, yükselen elektrik talebini karşılayacak büyüklükte yatırım tutarının sağlanmasını amaçlarken, aynı zamanda “Dijital”, “Dağıtık” ve “Düşük karbon” (3D) bakış açısı altında enerjide tüketicilere ve tüm paydaşlara sağlanabilecek önemli fırsatları ortaya koyuyor.
“Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji: Kısa ve Orta Vadeli Öneriler” çalışmasında yükselen elektrik talebi ışığında 2030 yılına yönelik Türkiye enerji senaryoları da ele alındı.
Temelinde yenilenebilir kaynaklar, depolama, akıllı şebekeler, elektrikli ulaşım uygulamalarının yer aldığı Sürdürülebilir Büyüme Senaryosu’nun, enerji verimi potansiyelinin değerlendirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim oranının artırılması ve sera gazı salımı artış hızının azaltılması gibi alanlarda, enerji sektörü perspektifinden çok önemli katkı sağlayacağı ortaya kondu.
Yapılan analizler kapsamında kısa ve orta vadeli 10 önerinin uygulanmasıyla, elektrik ve doğal gaz sektörlerinin 2030 yılında, yüksek ekonomik büyüme kapsamında olağan makroekonomik dinamik içinde Türkiye ekonomisine sağlaması beklenen 99 milyar dolarlık katma değere ek olarak 34 milyar dolarlık katma değer sağlanabileceği gösterildi.
“Elektrik ve doğalgaz sektörlerinde beş temel gereksinim”
Hazırlanan raporda Türkiye elektrik ve doğal gaz sektörlerinde Türkiye’nin potansiyelini en etkin, rekabetçi ve verimli şekilde değerlendirebilmek için beş temel gereksinim sıralanıyor.
Kaynak optimizasyonu, öngörülebilir yatırım ortamı, güçlü şebeke altyapısı, değer zincirinin tamamında çevrenin korunması ve Vizyon 2030/2050 olarak belirlenen beş temel gereksinimi karşılamak üzere, Milli Enerji ve Maden Politikası’nın arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilirlik üçlü sacayağını da destekleyecek şekilde 10 somut ve uygulanabilirliği yüksek ana öneri de raporda yer buluyor. Bu öneriler şöyle sıralanıyor:
•         Mevcut santrallerin maliyet etkin çalışmasının sağlanması,
•         Perakende tarifelerinin yeniden düzenlenmesi,
•         Piyasanın hızlı değişen koşullara göre yeniden tasarlanması,
•         Şebeke altyapılarına ilişkin uzun vadeli plan oluşturulması
•         Doğal gaz toptan satış piyasasının etkin hale getirilmesi
•         Teknoloji ve trendlere uyum sağlanması ve enerji verimliliğinin artırılması
•         Yenilenebilir kaynakların azami ölçüde kullanılması
•         Linyit kaynaklarının çevreyle uyumlu, optimum şekilde ve verimli teknolojilerle  değerlendirilmesi
•         Uzun vadeli enerji ve iklim stratejisi ile yol haritasının belirlenmesi
•         Enerji sektöründe yönetişimin etkinleştirilmesi ve şeffaflığın artırılması (Fotoğraflı)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir