Gündem

TÜSİAD'dan Kişisel Verilerin Korunması Konferansı

09 Haziran 2021 21:00

TÜSİAD, Türkiye'den ve Avrupa Birliği'nden kamu, sivil toplum ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı, çeşitli boyutlarıyla ve farklı oturumlarla kişisel verilerin korunmasının ele alındığı bir konferans düzenledi.

Etkinliğin sabahki bölümünde açılış konuşmalarını, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Avrupa Veri Koruma Kurulu Denetçisi Wojciech Wiewiórowski ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir yaptı. Programda ayrıca T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun konuğu oldu.

Etkinliğin öğleden sonraki açılış konuşmalarını ise TÜSİAD Veri Koruma ve Teknoloji Hukuku Çalışma Grubu Başkanı Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün moderasyonunda Avrupa Veri Koruma Kurulu Başkan Yardımcısı Aleid Wolfsen gerçekleştirdi. Etkinliğin konuk konuşmacıları ise Microsoft Türkiye Ülke Müdürü Levent Özbilgin ve BusinessEurope Dijital Ekonomi Görev Gücü Başkan Yardımcısı Liam Benham oldu.

Kaslowski: Veri koruma sınır ötesi ticaret üzerinde de etkisi olan bir rekabet unsuru haline geldi

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, attığımız her adımın veri üretir hale geldiğini belirterek veri koruması ve yönetimine ilişkin küresel ölçekte tartışmaların devam ettiğini söyledi.

Verinin ekonomik potansiyelinin iş dünyasını heyecanlandırdığını ancak veri korumanın aynı zamanda bir temel hak ve özgürlük meselesi olduğunu vurgulayan Kaslowski; bu tartışmaların yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle birlikte hareketlendiğini ifade etti.

“Covid-19 salgın krizi, yüksek kaliteli gerçek zamanlı veri paylaşımının rolünü ve ihtiyacını ortaya koymasına rağmen; aşı kartları, seyahat bilgileri, sağlık geçmişi gibi her türlü verinin toplanması, bu verilerin nasıl korunacağı, işleneceği ve transfer edileceği konusunu gündeme getirdi. Kişisel bilgilerin işlenmesi bağlamında bireylerin veriye bağlı haklarının korunması için, veri koruma yasalarının, insan hakları boyutunu dikkate alması gerekmektedir”

Bilir: Türkiye veriden değer üretebilen teknolojileri destekliyor, veri temelli ekonominin gereklerine uygun olarak kişisel verilerin korunması alanındaki reform hareketleri devam edecek

Konferansın açılış konuşmacılarından Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir konuşmasında, kişisel verilerin korunmasına ilişkin çeşitli bilgiler aktardı. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı ve kişisel veri işlemede uyulması gereken usul ve esasları düzenlemeyi amaçladığını belirten Bilir, kanunun veri işlemeyi ve veri aktarımını engellemediğini, hukuka uygun şekilde veri işlemeyi öngördüğünü ifade etti.

Bilir, Türkiye'nin veriden değer üretebilen teknolojileri desteklediğini, veri temelli ekonominin gereklerine uygun olarak kişisel verilerin korunması alanındaki reform hareketlerini devam ettirdiğini dile getirdi.

Bu kapsamda, geçtiğimiz Mart ayında yayımlanan İnsan Hakları Eylem Planı ve Ekonomi Reform kPaketi'ne de değinen Bilir, söz konusu planlar kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun etkinliğinin artırılmasının, 6698 sayılı Kanunun Avrupa Birliği standartları ile uyumlu hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.