Gündem

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Gün: Yeni anayasa konuşmanın vakti ve zamanı değil, daha acil olarak “hukuk ve demokrasi” reformu yapılmalı

03 Şubat 2021 11:08

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve Daha İyi Yargı Dernekleri Başkanı Mehmet Gün,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, henüz iki ay önce 'ekonomi, hukuk ve demokrasi' reformları için Hazine ve Maliye Bakanı ile Adalet Bakanı’nı iş dünyasından öneri derlemeye göndermişti. En kapsamlısı Başkanı olduğum Daha İyi Yargı Derneği’nin “8 başlıkta 80 öneri” olmak üzere, iletilen yüzlerce öneri hakkında herhangi bir değerlendirme bile açıklamamış iken, yeni bir Anayasa çalışılması gerekliliğini gündeme getirmesini doğru bulmadığımı açıkça söylemeliyim.” düşüncesini dile getirdi.

Gün, Yetkin Report’ta kaleme aldığı yazıda, “Evet, yeni ve sivil bir Anayasa, Türkiye’nin acil ihtiyacıdır. Fakat yeni anayasa yapabilmek için ondan daha acil olarak “hukuk ve demokrasi” reformu yapmak, toplumun iklimini anayasa müzakere edebilir hale getirmek şarttır. Çünkü hukuk reformu gereken bir yerde sağlıklı anayasa müzakeresi ve yapımı mümkün değildir.” görüşünü savundu.

Gün, "Yeni ve sivil bir anayasa yapılması için ise öncelikle bir metodoloji, çerçeve ve sekretarya yasası çıkarılmalıdır. Halkın tercihi gereken konularda halkın nasıl bilgilendirileceği, tercihinin nasıl öğrenileceği, tartışılan konularda görüşlerin nasıl telif edileceği, mutabakat, uzlaşma ve ikna yöntemlerinin kullanımı bu yasa ile belirlenmelidir. Tartışmalara tüm paydaşların katılımı sağlanmalı, görüşleri değerlendirilmeli, kabul edilme, diğerleriyle birleştirme, tevil edilme veya reddedilme durumlarında mutlaka geri bildirim yapılarak sivil toplum ve paydaşların katılımı teşvik ve motive edilmelidir. Dolayısıyla bu günler henüz yeni anayasa tartışmasının vakti değildir." ifadesini kullandı.