Dünya
Deutsche Welle

Türkler arasında devlet memurluğu popüler

Yeni bir araştırmaya göre Almanya'daki Türkler diğer göçmenlere oranla daha fazla saygısız muameleye maruz kalmaktan şikayetçi. Araştırma Türklerin devlet memurluğuna bakışına ilişkin de ilginç bir sonuç ortaya koyuyor.

16 Aralık 2016 23:53

Konrad Adenauer Vakfı, yeni uyum araştırmasını cuma günü Berlin’de kamuoyuna tanıttı. Yeni uyum araştırması ilginç sonuçlar ortaya koyuyor. Araştırmaya göre göçmen kökenli Almanların yüzde 83’ü göçmenlerin tutumlarının Alman kültürüne uyum sağlaması gerektiğini savunuyor. Almanya’da yaşayan göçmenler ve Almanların dörtte üçü de bu görüşü paylaşıyor.

Almanca dilini öğrenmeyi her üç grup da önemli buluyor. Göçmen kökenli Almanların dörtte üçü evde ağırlıklı olarak Almanca konuşulduğunu belirtiyor.

Türk ve Müslümanlar saygısız muamelen daha çok şikayetçi

Araştırma Almanya’da yaşayan Müslümanların kendilerini daha ziyade dinsel kimliği ile tanımladığına işaret ediyor. Buna göre Müslümanların ortalama yüzde 56’sı Hz. Muhammed karikatürlerini dini inançlarına bir hakaret olarak görüyor. Ancak bu algı daha az dindarlar arasında yüzde 25 oranına düşüyor. Koyu dindarlar arasında yüzde 68’lik bir kesim karikatürlerden rahatsız olduğunu ifade etti.

Bunun yanı sıra Müslüman ve Türk kökenli göçmenler Polonya ve Rusya’dan gelen diğer göçmenlere oranla daha sık saygısızca muameleye maruz kalmaktan yakınıyor. Müslümanların yüzde 17’si ve Türk kökenlilerin yüzde 18’i nadiren saygılı bir muamele ile karşılaştıklarını belirtiyor. Bu oran Rus kökenliler ve Almanlar arasında ise yüzde 5 oranına düşüyor.

Araştırmaya katılan Müslümanların yaklaşık dörtte üçü Hristiyan bir siyasi partiyi seçebileceğini belirtiyor.

Türkler arasında devlet memurluğu popüler

Konrad Adenauer Vakfı’nın uyum araştırması istihdam alanındaki tercihlerde Türk kökenlilere dair ilginç bir tablo ortaya koyuyor. Buna göre devlet memurluğu özellikle Türk kökenliler arasında büyük bir öneme sahip. Araştırmaya katılan Türk kökenlilerin yüzde 32’si halihazırda devlet memurluğu görevinde çalışmayı göz önünde bulundurduğunu bildirdi. Bu oran diğer göçmen kökenliler arasında yüzde 18 iken Almanlar arasında ise yüzde 10’un altına düşüyor.

Göçmen kökenli Almanlar ve Alman vatandaşlığı bulunmayan yabancılar da kendilerini neredeyse ülkedeki Almanlar kadar huzurlu hissediyor. Göçmen kökenli Almanların yüzde 96’sı Almanya'da yaşamaktan memnun olduğunu belirtirken, bu oran Almanlar’da yüzde 97 ve yabancılarda da yüzde 95 oranında seyrediyor. Araştırmaya göre Almanya ile kurulan duygusal bağ, ülkede yaşama süresi uzadıkça artıyor, menşei ülkeye bağlılık ise zamanla zayıflıyor.

Göçmenler demokrasiden daha memnun

Araştırmaya katılan grupların hepsi Almanya’daki demokrasiden memnun olduklarını dile getiriyor. Bu oran her üç grupta da yüzde 90 dolayında seyrediyor. Hatta göçmen kökenli Almanların yüzde 28’si ülkedeki demokrasi değerlendirmesinde "çok memnun" şıkkını işaretlerken bu şıkkı tercih eden Almanların oranı yüzde 22’de kalıyor.

2015 ilkbaharında yapılan temsili kamuoyu araştırmasına göçmen kökenli Almanlar, Almanya’da daimi ikamet eden yabancılar ve Almanlar katıldı. 2015 yazındaki mülteci akını öncesine denk geldiği için araştrıma, mültecilerin görüşünü yansıtmıyor.

Almanya'da her 5 kişiden 1'i göçmen kökenli

İstatistiklere göre Almanya’da her beş kişiden birini (yüzde 21) göçmen kökenliler oluşturuyor. Bu da yaklaşık 17 milyon kişiye tekabül ediyor. Bunların yaklaşık yüzde 17‘sini Türk kökenliler oluşturuyor. Almanya’daki diğer büyük göçmen grubunu ise yaklaşık yüzde 10’luk oranla Polonyalılar oluşturuyor. Polonyalıları yüzde 7’lük oranla Ruslar takip ediyor. Bu göçmen kökenlilerin yüzde 50’sinden de fazlası Alman vatandaşı.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/epd/dpa/kna, BD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle