Sosyal Güvenlik

Türkiye'nin yarısı ay sonunu getiremiyor

Türkiye'de hane halklarının yarısı, ay sonunu getirmekte zorlanıyor. Yüzde 41'i aylık kazancından memnun değil.

17 Nisan 2009 03:00

Türkiye'de hane halklarının yarısı, ay sonunu getirmekte zorlanıyor. Yüzde 41 aylık gelirinden memnun değil. Küçük aileler daha rahat.

'İşsiz adam'ın gözyaşları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2008 Ekim ayında 2 bin 878 örnek hanede, 6 bin 465 kişiyle yüz yüze gerçekleştirdiği Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçlarını yayımladı.

Araştırma sonucundan derlenen verilere göre, hane halklarının yüzde 20,1'i aylık gelirleriyle hane ihtiyaçlarının karşılanmasının '’çok zor'’, yüzde 32,4'ü de '’zor'’ olduğunu belirtti.

Hane halklarının yüzde 37'si bu soruya ‘orta’ yanıtı verdi. Yüzde 9,3'ü hane ihtiyaçlarını karşılamanın ''kolay'', yüzde 1,2'si ise ''çok kolay'' olduğunu dile getirdi.

Kır-kent dağılımına bakıldığında, geçimini kolay sağladığını belirtenlerin oranı kırsal alanda yüzde 7,7, kentte yüzde 10 olarak belirlendi. ''Çok kolay'' bulanların oranı da kırda yüzde 0,4, kentte yüzde 1,5.

Kentlerde yaşayan hane halklarından yüzde 39,8'i, kırda ikamet eden hane halklarının ise yüzde 30,8'i gelirlerinin ihtiyaçlarını karşılama düzeyini ''orta'' olarak nitelendirdi. Kenttekilerin yüzde 17,4'ü geçimin ''çok zor'', yüzde 31,3'ü ''zor'' olduğunu ifade etti, kırdakilerin dağılımı ise sırasıyla yüzde 26,2 ve yüzde 35 oldu.

2 bin 500 liranın üzeri memnun

TÜİK verilerine göre, 450 lira ve altında gelir elde eden hane halklarının yüzde 50,4'ü geçimini 'çok zor', yüzde 38,1'i 'zor' karşıladığını belirtti. 2 bin 500 liranın üzerinde geliri bulunanlar içinde geçimini sağlamakta 'çok zorlanan' bulunmadı. Bunların yüzde 9,2'si geçimin 'zor', yüzde 34,1'i 'orta', yüzde 46,5'i 'kolay' ve yüzde 10,1'i 'çok kolay' olduğunu ifade etti.

Aylık geliri 451-700 lira arasında bulunan hanehalklarının 28,4'ü, 701-900 lira arasındakilerin yüzde 19'u, 901-1.500 lira arasındakilerin yüzde 7,8'i, 1.501-2.500 lira arasındakilerin yüzde 3,7'si ''çok zor'' geçiniyor.

Küçük aileler daha rahat


Hanehalkı genişledikçe, gelirin ihtiyacı karşılama oranı düşüyor. 1-2 kişilik hanelerden yüzde 13,8'si, elde ettikleri gelirle ihtiyaçlarını ''kolay'', yüzde 1,9'u ise ''çok kolay'' karşıladığını belirtti.
3-4 kişilik ailelerin yüzde 1'i, 5-6 kişilik ailelerin ise yüzde 0,6'sı geçimin ''çok kolay'' olduğunu düşünüyor. 7 ve üzerinde nüfusa sahip ailelerden hiçbiri bu görüşü paylaşmıyor.

''Kolay'' geçimini sağlayanların oranı 1-2 kişilik hanelerde yüzde 13,8, 3-4 kişilik hanelerde yüzde 9, 5-6 kişilik hanelerde yüzde 6, 7-9 kişilik hanelerde yüzde 2,4, 10 kişi ve üzerinde yüzde 3,5 olarak belirlendi.

''Zor'' ve ''çok zor'' yanıtını verenlerin toplamı ise sırasıyla 1-2 kişilik hanehalklarında yüzde 46,3, 3-4 kişilik hanehalklarında yüzde 49,3, 5-6 kişilik hanehalklarında yüzde 56,4, 7-9 kişilik hanehalklarında yüzde 77,7, 10 kişi ve üzerinde hanehalklarında yüzde 71,1 oldu.

Yüzde 41 aylık gelirinden memnun değil

Hanehalkı bireylerinin yüzde 41,6'sı aylık gelirinden memnun değil.
Bireylerin yüzde 31,5'i hanehalkı gelirinden memnun olmadığını, yüzde 10,1'i ise hiç memnun olmadığını ifade etti. Memnun olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 30,5 oldu.

Cinsiyet dağılımına göre bakıldığında, erkeklerin yüzde 10,2'si, kadınların yüzde 10'u hanehalkı gelirinden ''hiç memnun'' olmadığını kaydetti. ''Memnun olmadığını'' dile getirenlerin oranı ise erkeklerde yüzde 33,5, kadınlarda yüzde 29,7 olarak hesaplandı.

Hanehalkı gelirinden ''memnun olan'' erkeklerin oranı yüzde 28,7, kadınların oranı yüzde 32,2 oldu. Erkeklerin yüzde 1,5'i, kadınların da yüzde 1,8'i ise ''çok memnun'' olduğunu dile getirdi.